บทความทั้งหมด

วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์1 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ได้มีการจัดงานบรรยายพิเศษ ในชุดหลักสูตร ภาษาจีน+ทักษะวิชาชีพ หัวข้อ การทำสื่อการตลาดผ่านคลิปวิดีโอสั้น ได้เสร็จสิ้นอย่างราบรื่น มีคณะครูจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ เข้าร่วมฟังบรรยายกว่า 100 ท่าน กิจกรรมจัดขึ้นโดยพันธมิตรโรงเรียนต้นแบบการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาชลศาสตร์หวงเหอ บริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด และบริษัท ปักกิ่งป๋อเต่า เทคโนโลยีและสารสนเทศอนาคต จำกัด

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 บริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด ในฐานะหนึ่งในผู้จัดโครงการหลักได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ E-commerce 1+X เพื่อผู้ประกอบการใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 13-17 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมการอบรมเกิดทักษะจากการเรียนรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ 20 ปีแห่งการพัฒนาของอีคอมเมิร์ซประเทศจีน และมีความกระตือรือร้นในการแสวงหาหนทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย อันจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ประชาชนและตนเอง ตามวิสัยทัศน์ของโครงการ ภาษาจีน+ทักษะวิชาชีพ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาและฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 บริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด ร่วมกับคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลำพูน และสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการเตรียมพร้อม HSK ระดับ 1 - 5 เพิ่มทักษะภาษาให้ผู้เรียนอาชีวะ ในรูปแบบออนไลน์ขึ้น ระหว่างวันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์ 2567 โดยได้รับเกียรติจาก เรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา Ms. Lian Chen (เหลียน เฉิน) ผู้อำนวยการฝ่ายจีน สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Mr. Dou Tiqian (โต้ว ถี่เฉียน) ประธานพันธมิตรโรงเรียนต้นแบบการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติประเทศไทย และบริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด เข้าร่วมในพิธีเปิด โดยมีคณะครู และนักเรียน นักศึกษา จำนวนรวม 1,080 คน เข้าอบรม

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 บริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัดโดย นายโต้ว ถี่เฉียน ประธานบริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่นฯ เข้าพบ Ms.Lian Chen ผู้อำนวยการฝ่ายจีน สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่ออวยพรเนื่องในเทศกาลตรุษจีนและร่วมหารือเกี่ยวกับโครงการความร่วมมือที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 27 มกราคม 2567 พันธมิตรโรงเรียนต้นแบบการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับ บริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด ได้จัดงานประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาต่อประเทศจีน 7 มหาวิทยาลัยดัง ในรูปแบบออนไลน์ โดยมี นายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ นายคมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และ นายโต้ว ถี่เฉียน ประธานพันธมิตรโรงเรียนต้นแบบการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติประเทศไทย กล่าวในพิธีเปิด วัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์และสนับสนุนทุนการศึกษาต่อประเทศจีนแก่คุณครู นักเรียน นักศึกษาและผู้ที่สนใจศึกษาต่อทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อวางแผนและเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในประเทศจีน เพื่อส่งเสริมโครงการ “ภาษาจีน + ทักษะวิชาชีพ” ที่มุ่งเน้นพัฒนาการศึกษาและการฝึกอบรมผู้มีความสามารถพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างจีน - ไทย

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้รับเชิญเข้าร่วมงาน The 6th Kunming Forum on Education Cooperation in South and Southeast Asia ในระหว่างงานประชุม โดยมี เรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ คุณ หวัง หยุนเฟย ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “สัมพันธมิตรอาชีวศึกษาไทย-จีน” ระหว่างสภาการศึกษามณฑลยูนนานกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ขยายความร่วมมือรอบใหม่)

วันที่ 16-17 ธ.ค. 66 โครงการอบรมครูสอนภาษาจีนชาวไทย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (รอบกรุงเทพฯและปริมณฑล) ณ โรงเรียนกว่างเจ้า กรุงเทพมหานครฯ เสร็จสิ้นไปได้ด้วยดี จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานกิจการชาวจีนโพ้นทะเลสังกัดคณะรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน มหาวิทยาลัยยูนนานนอร์มอล สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน บริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัดและ โรงเรียนกว่างเจ้า

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2566 พิธีเปิดและพิธีประกาศผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ โครงการ Botok Cup การประกวดนวัตกรรมและการทำสื่อออนไลน์สู่ตลาดจีนสำหรับนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา ครั้งที่ 3 ได้จัดขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก Mr.Huang Guojian เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีน วิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคนิคเศรษฐศาสตร์และการค้ากว่างซี นายวิทวัต ปัญจมะวัต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ Mr.Qin Zhuangcai ผู้อำนวยการวำนักงานอาชีวศึกษาและการศึกษาผู้ใหญ่ กรมการศึกษาเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง Ms.Lian chen ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชัยงใหม่ Mr.Duan Jian ประธานกรรมการ บริษัท ปักกิ่งป๋อเต่า เทคโนโลยีและสารสนเทศอนาคต จำกัด และMr.Dou Tiqian ประธานบริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่นเทคโนโลยี จำกัด เข้าร่วมและกล่าวในพิธี

บริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด ได้รับรางวัลศูนย์ประชาสัมพันธ์การสอบวัดระดับภาษาจีนดีเด่นประจำปี 2566 ในความร่วมมือกับสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การสนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างบริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด กับ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 3 ธันวาคม 2566 บริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด โดยนางสาวดลฤทัย แซ่ย่าง ผู้จัดการบริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในรูปแบบสถานศึกษากับสถานประกอบการ ระหว่าง วิทยาลัยเตรียมอุดมศึกษาต่อต่างประเทศมณฑลยูนนาน โดย Mr.Wang Lei ผู้อำนวยการวิทยาลัยเตรียมอุดมศึกษาต่อต่างประเทศมณฑลยูนนาน โดยมี Mr.Dou Tiqian ประธานพันธมิตรโรงเรียนต้นแบบการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติประเทศไทย และ Mr. Wu Minglin รองประธานLong spring Education group เป็นสักขีพยานในการลงนามฯ

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. คุณ โต้ว ถี่เฉียน (Mr.Dou Tiqian) ประธานพันธมิตรโรงเรียนต้นแบบการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติประเทศไทย และ นางสาว ดลฤทัย แซ่ย่าง ผู้จัดการ บริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด ได้ให้การต้อนรับ คุณ หลี่ หง (Mr.Li Hong) รองอธิการบดีและคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยยูนนานนอร์มอล (Yunnan Normal University) เพื่อร่วมหารือด้านการเรียนการสอนภาษาจีนระหว่างประเทศที่เป็นรูปธรรม

การประชุมขับเคลื่อนความร่วมมือโครงการความร่วมมือในการพัฒนาทักษะดิจิทัลระหว่างวิทยาลัยไทย - จีน ระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคนิคอี้หวู่เจ้อเจียงและวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช สำเร็จด้วยดี

ภาพบรรยากาศกิจกรรมนักศึกษาแลกเปลี่ยนโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างประเทศ ภายใต้โครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะดิจิทัลระหว่างไทย-จีน ในระหว่างวันที่ 22-28 ตุลาคม 2566#第3期中泰数字技能开发合作项目国际研学班成功举办】#义乌工商职业技术学院

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2566 มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้โอเชี่ยน, โรงเรียนต้นแบบการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติประเทศไทย และ บริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด ได้จัดให้คณะครูและนักเรียนของโรงเรียนต้นแบบการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติประเทศไทยเดินทางไปศึกษาต่อที่เมืองเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนเป็นครั้งแรกสำหรับปี 2566 โดยมีครูและนักเรียนจาก 17 หน่วยงานในสังกัดของพันธมิตรโรงเรียนต้นแบบการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติแห่งประเทศไทยและหน่วยงานความร่วมมือที่เกี่ยวข้องรวม 23 คน ซึ่งได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีนเป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ และได้สำเร็จการศึกษาอย่างราบรื่น

วันที่ 9 ตุลาคม 2566 คณะตัวแทนผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมครูสอนภาษาจีนฯ มีผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งหมด 83 ท่าน จาก 23 ประเทศ หลังพิธีเปิด ได้เยี่ยมชมสถานที่สำคัญต่างๆภายในมหาวิทยาลัยยูนนานนอรม์อล อาทิ คณะวิทยาศาสตร์และพลังงานทดแทน ห้องเรียนอัจฉริยะ หอสมุดฯลฯ ทั้งนี้ คณะตัวแทนผู้บริหารสช. ได้ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านการศึกษาในประเด็นต่างๆ เช่น การแลกเปลี่ยนครูและนักเรียนระยะสั้นและยาว การอบรมบุคลากรครู ทุนการศึกษาต่อจีน การฝึกประสบการณ์ทำงานในต่างประเทศ เป็นต้น

วันที่ 14 ตุลาคม 2566 คณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเดินทางเจรจาความร่วมมือการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระยะเวลา 1 สัปดาห์ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว โดยคณะผู้บริหารฯได้เดินไปเยี่ยมสถานศึกษาต่างๆทั้งในระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา ในเมืองคุนหมิง ปักกิ่ง และเซี่ยงไฮ้ตามลำดับ ซึ่งทั้งฝ่ายไทยและจีนได้พูดคุยและแลกเปลี่ยนกันในประเด็นที่เป็นรูปธรรมและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

ระหว่างวันที่ 13-17 กันยายน 2566 คณะผู้แทนจากสถานศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้หารือความร่วมมือด้านอาชีวศึกษา ณ เมืองหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยได้ เยี่ยมชมศูนย์อีคอมเมิร์ซหนานหนิง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเศรษฐศาสตร์และการค้ากว่างชี เยี่ยมชมการจัดการสอน โรงเรียนอาชีวศึกษาและเทคนิคที่ 6 หนานหนิง และวิทยาลัยอาชีวศึกษาการเงินกว่างซี

ช่วงเช้าวันที่ 15 กันยายน 2566 คุณหลาน เทียนลี่ ประธานเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง และคุณ เฉิน เจี๋ย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และตัวแทนผู้นำสถานศึกษาจากกลุ่มประเทศอาเซียน ร่วมงานพิธีเปิด 2023 China-ASEAN Vocational Exhibition and Forum ภายใต้หัวข้อ “ร่วมสร้างแพลตฟอร์มความร่วมมือระหว่างอุตสาหกรรมกับการศึกษา แบ่งปันผลความสำเร็จด้านการพัฒนาอาชีวศึกษา” ณ มณฑลกว่างซี เมืองหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน

วันที่ 8 กันยายน 2566 บริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฯ กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ นำโดย นายธนภัทร มั่นคง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ และอาจารย์เอกชัย ใจเมคา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ นายสมบัติ  นาหลวง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ1เป็นพยานในพิธี

วันที่ 9-10 กันยายน 2566 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และบริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด ได้ร่วมจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการห้องเรียนต้นแบบด้านภาษาจีนนานาชาติดิจิทัล ณ โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เดน เชียงใหม่

วันที่ 9 กันยายน 2566 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน บริษัท และสิโนไทยเอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัดร่วมจัดพิธีก่อตั้ง และมอบตราประทับ“พันธมิตรโรงเรียนต้นแบบการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติประเทศไทย” เพื่อผลักดันการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนเชิงดิจิทัลของโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศไทย โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ บุณยมาลิก ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธานในพิธีเปิด  โดยมี Ms.Lian Chen ผู้อำนวยการฝ่ายจีน สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  Mr.Dou Tiqian ประธานโรงเรียนต้นแบบการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติประเทศไทย  และตัวแทนผู้บริหารโรงเรียนต้นแบบการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ จำนวน 15 แห่ง ร่วมเปิดงานพิธีก่อตั้งพันธมิตรโรงเรียนต้นแบบการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติประเทศไทย ณ โรงแรมเชียงใหม่ ฮอลิเดย์ การ์เดน มีผู้เข้าร่วมงานจำนวนกว่า 70 ท่าน

วันนี้ (25 สิงหาคม 2566) สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพกำลังคนอาชีวศึกษา เพื่อขับเคลื่อนสถานศึกษาเครือข่ายฯCMV สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ ภาษาจีน HSK ระดับ 3 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ บริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด

วันที่ 8 สิงหาคม 2566 คณะกรรมการขับเคลื่อนการสอนอาชีวศึกษาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (ประเทศจีน) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยาลัยการเงินและการค้าเขตปกครองตนเองชนชาติไป๋ ต้าหลี่ มณฑลยูนนาน บริษัท ปักกิ่งป๋อเต่า เทคโนโลยีสารสนเทศ อนาคต จำกัด ประเทศจีน และบริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด ร่วมจัดงาน Botok Cup การประกวดนวัตกรรมและการทำสื่อออนไลน์สู่ตลาดจีน สำหรับนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 และงานสัมมนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และทักษะดิจิทัล

วันที่ 7 มิถุนายน 2566  เวลา 10.00 น. Mr.Dou Tiqian ประธานบริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่นฯ ได้ให้การต้อนรับผู้บริหารและคณาจารย์จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ เชียงใหม่ โดยมี ดร.ธนภัทร มั่นคง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพฯ อาจารย์เตือนใจ อารีโรจนนุกุล รองผู้อำนวยการ อาจารย์ศิริขวัญ จันทร์พลอย หัวหน้าแผนกภาษาต่างประเทศและอาจารย์จีรพรรณ สายสืบ อาจารย์สอนภาษาจีน เพื่อร่วมหารือความร่วมมือด้านหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาจีนและโครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาต่อระหว่างประเทศที่เป็นรูปธรรม

วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2566 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมกับ บริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด และโรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา ได้จัดโครงการอบรมเพื่อจัดทำและพัฒนาสื่อการเรียนสอนภาษาจีนสำหรับครูไทยสอนภาษาจีนระดับอนุบาลและประถมศึกษาในภาคตะวันออก ประจำปี 2566 ณ โรงแรม เจ พัทยา จังหวัดชลบุรี ในการอบรมครั้งนี้ มีครูไทยสอนภาษาจีนระดับอนุบาลและประถมศึกษาในภาคตะวันออก อาทิ ปราจีนบุรี ตราด ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ฯลฯ ผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น จำนวน 100 คน

-ใกล้สนามบิน 10 นาที -ที่จอดรถกว้าง -ร้านอาหารตามสั่ง -ร้านกาแฟ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้