พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “สัมพันธมิตรอาชีวศึกษาไทย-จีน” ระหว่างสภาการศึกษามณฑลยูนนานกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ขยายความร่วมมือรอบใหม่)

890 จำนวนผู้เข้าชม  | 

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “สัมพันธมิตรอาชีวศึกษาไทย-จีน” ระหว่างสภาการศึกษามณฑลยูนนานกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ขยายความร่วมมือรอบใหม่)

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้รับเชิญเข้าร่วมงาน The 6th Kunming Forum on Education Cooperation in South and Southeast Asia ในระหว่างงานประชุม โดยมี เรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ คุณ หวัง หยุนเฟย ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “สัมพันธมิตรอาชีวศึกษาไทย-จีน” ระหว่างสภาการศึกษามณฑลยูนนานกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ขยายความร่วมมือรอบใหม่)

ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ทั้งสองฝ่ายจะประสานความร่วมมือในด้านทรัพยากรที่มีอยู่ เพื่อช่วยเหลือในด้านการพัฒนาบุคลากรผู้มีความสามารถ การแลกเปลี่ยนบุคลากรครู-นักเรียน การวิจัยและพัฒนาสื่อการสอน โครงการทุนการศึกษา ความร่วมมือด้านหลักสูตร "ภาษาจีน+อาชีวศึกษา" การพัฒนาทรัพยากรมัลติมีเดียและการเรียนออนไลน์ ส่งเสริมการพัฒนาอาชีวศึกษาระหว่างไทย-จีน พันธมิตรโรงเรียนต้นแบบการสอนภาษาจีนนานาชาติแห่งประเทศไทย (สำนักงานเลขานุการ-สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น) และมหาวิทยาลัยยูนนานนอร์มอลซึ่งได้รับมอบหมายให้ติดต่อประสานงานและติดตามความคืบหน้าในประเด็นความร่วมมือตามบันทึกข้อตกลงฯ

คณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นำโดย เรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายโต้ว ถี่เฉียน ประธานพันธมิตรโรงเรียนต้นแบบการสอนภาษาจีนนานาชาติประเทศไทย/ประธาน บริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด และนายอนุชา จันทร์สนิท รองผู้นวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง ได้เดินทางเยี่ยมเยียนและเจราจาความร่วมมือในหน่วยงานต่างๆ อาทิ สำนักงานสภาการศึกษามณฑลยูนนาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคนิคการสื่อสารยูนนาน และมหาวิทยาลัยยูนนานนอร์มอลตามลำดับ

คุณ เจ้า เต๋อหรง รองประธานสภาการศึกษามณฑลยูนนาน กล่าวว่า วิทยาลัยอาชีวศึกษาระหว่างไทย-จีน มีพื้นฐานความร่วมมือที่เข้มแข็ง สภาการศึกษามณฑลยูนนานมีความยินดียิ่งที่จะกระชับความสัมพันธ์อันดีนี้ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น เราพร้อมให้คำปรึกษาแก่วิทยาลัยทั้งสองฝ่ายในการดำเนินงานเชิงลึกและเป็นรูปธรรม หวังว่าวิทยาลัยของทั้งสองฝ่ายจะได้ค้นหาแนวทางการพัฒนาในรูปแบบ “ภาษา+ทักษะวิชาชีพ” ผสานความร่วมมือสถานศึกษากับสถานประกอบการ เพื่อร่วมพัฒนาบ่มเพาะในรูปแบบตามสั่งและรูปแบบพัฒนาร่วมกัน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทั้งสองฝ่าย เรืออากาศโท สมพร ปานดำ กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะร่วมผลักดันความก้าวหน้าของโครงการให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ และหวังว่าทั้งสองฝ่ายจะเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษา และการอบรมครู ในขณะเดียวกัน ทั้งสองฝ่ายต่างได้กล่าวชื่นชมบริษัทสิโนไทยฯสำหรับการช่วยเหลือและสนับสนุนต่องานอาชีวศึกษาไทย-จีน

พันธมิตรโรงเรียนต้นแบบการการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติประเทศไทย เป็นหน่วยงานที่ริเริ่มโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และ บริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด โดยมีสถานศึกษาในเครือความร่วมมือหลายแห่งที่ได้ผ่านการคัดเลือกโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เพื่อให้โรงเรียนต้นแบบการการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ สามารถปรับตัวตามนโยบาย "หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง" และแผนพัฒนา "การศึกษา 4.0" ของประเทศไทย พันธมิตรฯพร้อมด้วยสมาชิกในความร่วมมือ ทำงานร่วมกันเพื่อสร้างแพลตฟอร์มความร่วมมือที่เข้มแข็ง ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพสูงในประเทศไทย

บริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด(Sinothai Education Technology Co.,Ltd.)จะยังคงส่งเสริมการพัฒนา “ภาษาจีน+”อย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยพื้นฐานการทำงานE-learningที่มีอยู่ โครงการบูรณาการระหว่างอุตสาหกรรม การศึกษา และการวิจัยเชิงดิจิทัล ผสานทรัพยากรวิสาหกิจจีนและไทย เพื่อช่วยเหลือสถานศึกษาไทย-จีนบ่มเพาะบุคคลที่มีความสามารถด้านภาษาจีนเชิงวิชาชีพได้มากขึ้น และมีส่วนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเชิงลึกและการพัฒนาการศึกษา มนุษยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และการค้าระหว่างไทย-จีนในระยะยาว

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้