การประชุมขับเคลื่อนความร่วมมือโครงการความร่วมมือในการพัฒนาทักษะดิจิทัลระหว่างวิทยาลัยไทย - จีน ระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคนิคอี้หวู่เจ้อเจียงและวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช สำเร็จด้วยดี

457 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การประชุมขับเคลื่อนความร่วมมือโครงการความร่วมมือในการพัฒนาทักษะดิจิทัลระหว่างวิทยาลัยไทย - จีน ระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคนิคอี้หวู่เจ้อเจียงและวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช สำเร็จด้วยดี

การประชุมขับเคลื่อนความร่วมมือโครงการความร่วมมือในการพัฒนาทักษะดิจิทัลระหว่างวิทยาลัยไทย - จีน ระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคนิคอี้หวู่เจ้อเจียงและวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช สำเร็จด้วยดี
สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่นฯ ร่วมจัด การประชุมขับเคลื่อนความร่วมมือโครงการความร่วมมือในการพัฒนาทักษะดิจิทัลระหว่างวิทยาลัยไทย - จีน ระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคนิคอี้หวู่เจ้อเจียงและวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ในวันที่29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09:00-11:30 (เวลาไทย) ประชุมรูปแบบออนไลน์ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมจากวิทยาลัยไทยและจีน รวมทั้งหมด 22 คน และในการประชุมส่งเสริมความร่วมมือในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณ โหลว หลินจวี๋ (ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ) คุณ เย่ ชิ่งเซียน (รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ) คุณ เจียง ฮวาเจี้ยน (หัวหน้าฝ่ายวิชาการ) คุณ จ้าว เฟยเฟย (หัวหน้าฝ่ายวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ) คุณ จู ไห่เยี่ยน (รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการ) นายสายันต์ แสงสุริยันต์ (ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ) นางสมพิศ โยมา (รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ) นางเมธาวดี มณีนิล (รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนฯ) นางนรินทร์ นวลเจริญ (หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร) นางสาวจตุพร ตรีตรง (หัวหน้างานทวิภาคี) นางนุชนาถ หนุมาศ (หัวหน้างานความร่วมมือ) นางสาวฉันทนา หมวกพลาย (หัวหน้าแผนกวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ) นางสาวดลฤดี ชาญเชาว์ (ครูแผนกวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ) นางสาวศตพร จันทร์แก้วแร่ (ครูแผนกภาษาต่างประเทศธุรกิจ) คุณ ลู่ เสว่ฉิง (ครูอาสาสมัครชาวจีน) นายทวีศักดิ์ หนูทิม (หัวหน้าแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ) คุณ ฉิน กางเฉียง รองประธานบริหารจากบริษัท ปักกิ่ง ป๋อเต่า เทคโนโลยีสารสนเทศ อนาคต จำกัด คุณ อัน กัง เลขาธิการคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการความร่วมมือในการพัฒนาทักษะดิจิทัลจีน-ไทย ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ ได้มีการแนะนำโครงการและแผนงานความร่วมมือในการพัฒนาทักษะดิจิทัลจีน - ไทย โดยคุณ อัน กัง เลขาธิการคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการความร่วมมือในการพัฒนาทักษะดิจิทัลจีน - ไทยได้แนะนำภาพรวม ผลการดำเนินงาน การวางแผนความคืบหน้า และการเตรียมการของโครงการความร่วมมือในการพัฒนาทักษะดิจิทัลระหว่างวิทยาลัยไทย - จีน เพื่อให้วิทยาลัยทั้งสองฝ่ายไทย - จีน ได้เข้าใจที่มาและการดำเนินงานของโครงการมากขึ้น หลังจากนั้น คุณ โหลว หลินจวี๋ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคนิคอี้หวู่เจ้อเจียง ได้กล่าวแนะนำภาพรวมของวิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคนิคอี้หวู่เจ้อเจียงและความต้องการในการทำงานร่วมกัน ถัดมา นายสายันต์ แสงสุริยันต์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช และ คุณ ลู่ เสว่ฉิง ครูอาสาสมัครชาวจีน ได้กล่าวแนะนำภาพรวมของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชและความต้องการในการทำงานร่วมกัน ซึ่งระหว่างวิทยาลัยคู่ภาคีไทย - จีนก็ได้แลกเปลี่ยน อภิปรายความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนความร่วมมือในประเด็นต่าง ๆ
ในส่วนของวิทยาลัยฝ่ายไทย ได้เสนอความต้องการในส่วนของการอบรมภาษาจีนออนไลน์สำหรับหลักสูตรการเรียนรู้ระยะสั้น การพัฒนาแพลตฟอร์ม การเยี่ยมเยือนวิทยาลัย การแลกเปลี่ยนรวมถึงการศึกษาดูงานสำหรับครูและนักเรียนทั้งระยะสั้นและระยะยาว ณ ประเทศจีน อีกทั้งยังต้องการวางแผนการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรแบบทวิวุฒิต่อไป โดยในส่วนของวิทยาลัยฝ่ายจีนก็ได้เสนอความต้องการในส่วนของการแลกเปลี่ยนการเรียนการสอนแบบออนไลน์และออนไซต์ การจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่ประเทศไทยเป็นระยะเวลา 2 ปี และเรียนที่ประเทศจีนระยะเวลาครึ่งปีหรือ 1 ภาคเรียน รวมถึงการทัศนศึกษาในประเทศไทยและประเทศจีน ซึ่งจากการประชุมขับเคลื่อนความร่วมมือในครั้งนี้ ได้ข้อสรุปในเบื้องต้นว่า ทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายจีนได้ทำความรู้จักเชิงลึกในเรื่องฝ่ายวิจัยผู้เชี่ยวชาญด้านอีคอมเมิร์ซ (พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์) และหลักสูตรด้านการทำอาหาร เพื่อผลักดันและส่งเสริมการอบรมออนไลน์ในด้านภาษาไทยและภาษาจีน รวมถึงหัวข้ออื่น ๆ ของการประชุมก็จะมีการดำเนินการขับเคลื่อนต่อไป ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ก็ทำให้วิทยาลัยไทยและจีน มีความเข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้น โดยจะนำไปสู่การพัฒนาเพื่อต่อยอดระบบการศึกษาและพัฒนาการเรียนการสอนทางอาชีวศึกษาให้ยั่งยืนต่อไป

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้