พิธีมอบรางวัล Bodao Cup การประกวดนวัตกรรมและการทำสื่อออนไลน์สู่ตลาดจีน สำหรับนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 สำเร็จลุล่วงด้วยดี

2233 จำนวนผู้เข้าชม  | 

พิธีมอบรางวัล Bodao Cup การประกวดนวัตกรรมและการทำสื่อออนไลน์สู่ตลาดจีน สำหรับนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 สำเร็จลุล่วงด้วยดี

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 พิธีประกาศผลการแข่งขันทางออนไลน์ Bodao  Cup การประกวดนวัตกรรมและการทำสื่อออนไลน์สู่ตลาดจีนสำหรับนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา  ครั้งที่ 2 ประจำปีพ.ศ. 2565 ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นิติ นาชิต ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ สำนักงานมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางทิพวรรณ์ วงศ์วิเชียร ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐาน อาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ  คุณอู่โหงกุ้ย (Mr.Wu Honggui) รองเลขาธิการคณะกรรมการขับเคลื่อนการสอนอาชีวศึกษาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ(ประเทศจีน)  รศ. ดร.ปิยะพงศ์เนียมทรัพย์ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  คุณ เหลียน เฉิน (Ms.Lian Chen) ผู้อำนวยการฝ่ายจีน สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คุณ ต้วน เจี้ยน (Mr.Duan Jian) ประธานกรรมการ บริษัท ปักกิ่งป๋อเต่า เทคโนโลยีและสารสนเทศอนาคต จำกัด  คุณ เจียง กุ้ยเจวียน ( Miss . Jiang Guijuan )รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเกษตรเฮยหลงเจียง นาย สมชาย  เอื้องไมตรีภิรมย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ นายภูมิพัฒน์ วนพิพัฒน์พงศ์   ตัวแทนคณะกรรมการตัดสินฝ่ายไทย จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก   นายอดิเรก  นวลศรี   ตัวแทนอาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่นประเทศไทย  คุณ โจว สิง(Mr.Zhou Xing)  ตัวแทนอาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่นประเทศจีน และ คุณ โต้ว ถี่เฉียน (Mr.Dou Tiqian) กรรมการผู้จัดการ/ผู้จัดการฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ บจก.สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี  เข้าร่วมและกล่าวในพิธีเปิด

ตั้งแต่การเปิดรับสมัครในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมา การประกวดฯได้รับความสนใจจากนักศึกษาทั้งไทยและจีนเป็นอย่างมาก โดยการแข่งขันในปีนี้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทที่ 1 การแข่งขันนวัตกรรมสื่อออนไลน์ และการแข่งขันประเภทที่ 2 การแข่งขันถ่ายทอดสด มีผู้สมัครเข้าร่วมการประกวดทั้งสองประเภทการแข่งขัน  ได้ดึงดูดผู้เข้าแข่งขันมากกว่า 416 ทีม จำนวน 2,276 คน จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาจีน-ไทยกว่า 193 แห่ง โดยมีทีมรวมสัญชาติจำนวน 14 ทีม และได้คัดเลือกทีมที่มีผลงานโดดเด่นในรอบชิงชนะเลิศจำนวน 12 ทีม เมื่อเปรียบเทียบกับการแข่งขันในปีที่ผ่านมา จำนวนทีมผู้เข้าแข่งขันในปีนี้มีจำนวนเพิ่มขึ้นสูงอย่างเห็นได้ชัด มีขอบเขตที่กว้างขึ้นและขยายอิทธิพลอย่างต่อเนื่อง

ผลการแข่งขันในครั้งนี้  เป็นดังนี้
การแข่งขันประเภทที่ 1 : การแข่งขันนวัตกรรมสื่อออนไลน์
รางวัลชนะเลิศทีม
-真红少年(北京市商业学校 วิทยาลัยพณิชยการปักกิ่ง)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
-Give Me Five队(北京市商业学校 วิทยาลัยพณิชยการปักกิ่ง)
-มูเตลูปังปัง(清迈技术学院วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
-星河队(广西经贸职业技术学院 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเศรษฐกิจและการค้ากว่างซี)
-多元奇点(深圳信息职业技术学院 วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเซินเจิ้น)
-SVC ImSook(素叻他尼职业学院วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี)

การแข่งขันประเภทที่ 2 : การแข่งขันถ่ายทอดสด
รางวัลชนะเลิศ
深信创乐(深圳信息职业技术学院 วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเซินเจิ้น)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
新时代少年(兰州石化职业技术学院 วิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคนิคหลานโจวปิโตรเคมี)
THARNTECHNO.1(曼谷谭技术学院วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
能能能队(北京新城职业学校 โรงเรียนอาชีวศึกษาปักกิ่งซินเฉิง)
Ambition(南宁市第六职业技术学校 โรงเรียนเทคนิควิชาชีพหนานหนิงที่หก)
芒果糯米饭(诸暨技师学院 วิทยาลัยศิลปะช่างจูจี้)

      ในช่วงมอบรางวัลได้เรียนเชิญตัวแทนคณะกรรมการการตัดสินตัวแทนอาจารย์ที่ปรึกษาตัวแทนนักศึกษาทั้งฝ่ายไทยและจีนกล่าวแสดงความคิดเห็นและขอบคุณต่อผู้จัดโครงการวิทยาลัยอาจารย์ที่ปรึกษาและสมาชิกในทีมที่มีส่วนสนับสนุนในการจัดกิจกรรม นายภูมิพัฒน์  วนพิพัฒน์พงศ์ตัวแทนคณะกรรมการตัดสินฝ่ายไทยจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก  กล่าวว่าผลงานของนักศึกษาไทย เป็นผลงานที่มีความโดดเด่นด้านการแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่นในกลุ่มประเทศอาเซียน จากผลงานที่ส่งเข้าประกวด สัมผัสได้ถึงความตั้งใจของนักศึกษาไทย ที่ได้ประชาสัมพันธ์และถ่ายทอด วัฒนธรรมด้านอาหาร และสถานที่ท่องเที่ยวไทยผ่านทางผลงานและการแข่งขันในครั้งนี้ เป็นผลงานที่ดีเยี่ยมมากๆ นักศึกษาทุกคนได้ตั้งใจทำอย่างเต็มที่ โดยผ่านกิจกรรมในครั้งนี้ เชื่อว่านักศึกษาทุกคนคงได้รับประสบการณ์เรียนรู้ในมิติใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้น ถือเป็นการเปิดโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาไทยและจีนผ่านทางออนไลน์ หวังว่านักศึกษาทุกคนจะสามารถค้นพบตัวเองและพัฒนาต่อยอดความรู้ในอนาคตต่อไปนะครับ

    คุณ โจว สิง (Mr. Zhou Xing ) ตัวแทนผู้เข้าแข่งขันประเทศจีนจากวิทยาลัยพณิชยการปักกิ่ง  ได้กล่าวว่า จากการเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ได้มีการเรียนรู้ทักษะการตัดต่อคลิปวิดีโอที่มีความซับซ้อน เพื่อสร้างสรรค์ผลงานให้มีความโดดเด่น สอดคล้องกับแนวคิดการออกแบบระหว่างโปสเตอร์กับวิดีโอให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถถ่ายทอดสินค้าไทยคุณภาพดีสู่ตลาดจีน  หลังจากที่ได้เข้ารอบคัดเลือก ได้มีการนำคลิปวิดีโอเผยแพร่ลงบนแพลตฟอร์มต่างๆ เพื่อให้คนชมกดไลก์ กดแชร์ และแสดงความคิดเห็น จากการแข่งขันในครั้งนี้ เราได้ฝึกฝนทักษะที่จำเป็นในการปรับตัวเข้ากับการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล เสริมสร้างการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจ การค้าและความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาในไทยและจีน และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนมิตรไมตรีอันดีระหว่างผู้ประกอบการเยาวชนรุ่นใหม่ระหว่างไทย-จีน

    หลังจากพิธีมอบรางวัลเสร็จสิ้นผู้นำทั้งฝ่ายไทย-จีนคณาจารย์และนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ต่างก็ได้ร่วมกันแสดงความยินดีและกล่าวแสดงความขอบคุณแก่กิจกรรมการแข่งขันและพิธีประกาศรางวัลซึ่งการจัดการแข่งขันโครงการความร่วมมือไทย-จีนในครั้งนี้  สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถและวิสัยทัศน์ที่ยกระดับไปสู่สากลในที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้อย่างชัดเจน  โดยการแข่งขัน Bodao Cup นี้สำเร็จลุลวงได้เพราะความพยายามและความร่วมมืออย่างแน่นแฟ้นของอาชีวศึกษาไทย-จีน เพื่อเป็นการการส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนทั้งสองประเทศไปสู่การเป็นผู้ประกอบการในยุคเศรษฐกิจอีคอมเมิร์ซเต็มรูปแบบต่อไปในอนาคต

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้