พิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะการจัดทำสื่อนวัตกรรมสำหรับตลาดจีน(E-Commerce1+X)ประจำปี 2565

2567 จำนวนผู้เข้าชม  | 

พิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะการจัดทำสื่อนวัตกรรมสำหรับตลาดจีน(E-Commerce1+X)ประจำปี 2565

       เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 บริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด ในฐานะหนึ่งในผู้ดำเนินโครงการหลักได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะการจัดทำสื่อนวัตกรรมสำหรับตลาดจีน(E-Commerce1+X)ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 14-18 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมกรีนนิมมานท์ ซีเอ็มยู เรสซิเดนซ์ จ.เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยน และความร่วมมือในด้านภาษาจีนและหลักสูตรอีคอมเมิร์ซระหว่างไทย-จีน และการเรียนการสอน “1 + X” (ภาษาจีน + ทักษะวิชาชีพ)มุ่งเน้นการพัฒนาและฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย ให้กับนักเรียนนักศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะวิชาชีพอีคอมเมิร์ซและภาษาจีนไปพร้อมกัน

      โดยได้รับเกียรติจากนายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เผิ่ง จวิ้น ยิง(Ms.Feng Junying ) นักการทูตฝ่ายสนับสนุนการศึกษา สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย 8คุณ อู่ โหงกุ้ย(Mr. Wu Honggui) รองเลขาธิการคณะกรรมการการขับเคลื่อนการสอนอาชีวศึกษาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (ประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน) คุณ ห่าว ชูเหม่ย(Ms. Hao Shumei) รองอธิบการบดี มหาวิทยาลัยยูนนานนอร์มอล รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมิส เหลียน เฉิน(Ms.Lian Chen) ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวในพิธี

      รูปแบบการอบรมในครั้งนี้เป็นการผสมผสานระหว่างรูปแบบออนไซต์กับรูปแบบออนไลน์ เริ่มอบรมระหว่างวันที่ 14-18 มีนาคม 2565 รวมทั้งหมด 5 วัน โดยมีนักศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 คน ในระหว่างการอบรม ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะอีคอมเมิร์ซในหัวข้อต่างๆ อาทิ ประสบการณ์ 20 ปีแห่งการพัฒนาของอีคอมเมิร์ซประเทศจีน แผนการตลาดบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ การถ่ายภาพสินค้า การจัดทำโปสเตอร์ การเขียนสคริปวิดีโอสั้น การถ่ายทำและการตัดต่อวิดีโอ นอกจากความรู้ในส่วนของทฤษฎีแล้ว โครงการนี้ยังเน้นในเรื่องของการลงมือปฏิบัติจริง โดยให้ผู้เข้าร่วมอบรมผลิตภาพโปสเตอร์และวิดีโอสั้นจากทักษะที่ได้เรียนรู้ในชั้นเรียน

      บริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด ในฐานะที่เป็นบริษัทปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีการศึกษาแห่งแรกในประเทศไทย เราประยุกต์ใช้ความรู้ด้านเทคโนโลยีผสมผสานกับบุคคลที่มีศักยภาพสูงและการให้บริการด้านวัฒนธรรม เพื่อยกระดับคุณภาพด้านการเรียนการสอนในประเทศไทย และตอบสนองความต้องการด้านทรัยากรการสอนแก่สถานศึกษาและครูผู้สอน ปัจจุบัน เราได้พัฒนาสื่อการเรียนการสอนปากกาพูดได้ 3 ภาษา ไทย จีน อังกฤษ สร้างแพลตฟอร์มการเรียนการสอน STE+Elearning ซึ่งได้รับการยอมรับที่ดีเยี่ยมจากสถานศึกษาและผู้เรียน บริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่นฯ มีวิสัยทัศน์ที่จะมุ่งพัฒนาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถทางด้าน“ภาษาจีน+ทักษะอาชีวศึกษา” ให้มีจำนวนมากขึ้น ผลักดันความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพในด้านการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา วัฒนธรรม เศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ ในสถานศึกษาและสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้