คณะผู้แทนจากสถานศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาณหารือความร่วมมือด้านอาชีวศึกษาร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษา ณ มณฑลกว่างซีหลายแห่ง

935 จำนวนผู้เข้าชม  | 

คณะผู้แทนจากสถานศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาณหารือความร่วมมือด้านอาชีวศึกษาร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษา ณ มณฑลกว่างซีหลายแห่ง

คณะผู้แทนจากสถานศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาณหารือความร่วมมือด้านอาชีวศึกษาร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษา ณ มณฑลกว่างซีหลายแห่ง
【泰国教育部职教委代表团与广西多所职业院校举行项目座谈】
ระหว่างวันที่ 13-17 กันยายน 2566 คณะผู้แทนจากสถานศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้หารือความร่วมมือด้านอาชีวศึกษา ณ เมืองหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยได้ เยี่ยมชมศูนย์อีคอมเมิร์ซหนานหนิง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเศรษฐศาสตร์และการค้ากว่างชี เยี่ยมชมการจัดการสอน โรงเรียนอาชีวศึกษาและเทคนิคที่ 6 หนานหนิง และวิทยาลัยอาชีวศึกษาการเงินกว่างซี
ช่วงเช้าวันที่ 14 กันยายน คณะผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้เยือนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเศรษฐศาสตร์และการค้ากว่างชี และได้ปรึกษาหารือความร่วมมือร่วมกับMr.Luo Sheng Fang ผู้อำนวยการวิทยาลัย พร้อมคณะอาจารย์จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเศรษฐศาสตร์ฯ ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมหารือในประเด็นต่างๆ อาทิ แนะนำเกี่ยวกับโครงสร้างการพัฒนาบุคลากรร่วมกัน ประสบการณ์ความร่วมมือระหว่างประเทศ และทิศทางความร่วมมือในอนาคต ต่อด้วยการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการถ่ายทอดสด และการจัดทำสื่อวิดีโอ ศูนย์อีคอมเมิร์ซหนานหนิง Luban Workshop และ Yilu Workshop
ช่วงบ่ายวันที่ 14 กันยายน คณะผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้เยือนโรงเรียนอาชีวศึกษาและเทคนิคที่ 6 หนานหนิง โดยมี Ms.Wen Lirong ผู้อำนวยการโรงเรียนอาชีวศึกษาและเทคนิคที่ 6 หนานหนิง Luo Jixue และMr.Li Yanhong รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ โรงเรียนอาชีวศึกษาและเทคนิคที่ 6 หนานหนิง ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น โดยได้เยี่ยมชมศูนย์ฝึกปฏิบัติต่างๆ อาทิ ศูนย์ฝึกฯเครื่องกลและหุ่นยนต์ ศูนย์ฝึกฯอีคอมเมิร์ซ ศูนย์ฝึกฯการทำกาแฟและอาหาร ศูนย์ฝึกฯสิ่งของหัตถกรรม และห้องเรียนภาษาไทย ตามด้วยการประชุมหารือความร่วมมือ ในด้านการสานต่อโครงการความร่วมมือในปีที่ผ่านมา และการพัฒนาหลักสูตรร่วมกันในอนาคต
วันที่ 16 กันยายน นำโดย นายธนภัทร มั่นคง ผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ บริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด เยี่ยมชมวิทยาลัยอาชีวศึกษาการเงินกว่างซี โดยได้หารือร่วมกับ Mr.Xie Peishan รองผู้อำนวยวิทยาลัยอาชีวศึกษาการเงินกว่างซี พร้อมตัวแทนคณาจารย์จากคณะการเงินและการบัญชี
สำหรับการร่วมประชุมฯ ณ เมืองหนานหนิง ในครั้งนี้ บริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด และ บริษัทปักกิ่ง บริษัท ปักกิ่งป๋อเต่า เทคโนโลยีสารสนเทศอนาคต จำกัด รับหน้าที่เป็นหน่วยสนับสนุนและประสานงานการประชุมฯ โดยมีรายชื่อคณะผู้แทน ดังนี้
-ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษาปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างภาพลักษณ์ สอศ.
-นายโต้ว ถี่เฉียน ประธานบริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด
-นายลักษศักดิ์ ยางสามัญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สอศ.
-นายปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
-นายพงศ์ศักดิ์ นุ้ยเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี
-ว่าที่ร้อยเอกเชวลิต ยุทธนาวา ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
-นายประสิทธิ์ วัชรินทร์พร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหลังสวน
-นายธนภัทร มั่นคง ผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
-นางสาวดลฤทัย แซ่ย่าง ผู้จัดการ บริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด รวมทั้งหมด 9 ท่าน

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้