โครงการอบรมเพื่อจัดทำและพัฒนาสื่อการเรียนสอนภาษาจีนสำหรับครูไทยสอนภาษาจีนระดับอนุบาลและประถมศึกษาในภาคตะวันออก ประจำปี พ.ศ. 2566 สำเร็จได้ด้วยดี

1644 จำนวนผู้เข้าชม  | 

โครงการอบรมเพื่อจัดทำและพัฒนาสื่อการเรียนสอนภาษาจีนสำหรับครูไทยสอนภาษาจีนระดับอนุบาลและประถมศึกษาในภาคตะวันออก ประจำปี พ.ศ. 2566 สำเร็จได้ด้วยดี

วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2566 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมกับ บริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด และโรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา ได้จัดโครงการอบรมเพื่อจัดทำและพัฒนาสื่อการเรียนสอนภาษาจีนสำหรับครูไทยสอนภาษาจีนระดับอนุบาลและประถมศึกษาในภาคตะวันออก ประจำปี 2566 ณ โรงแรม เจ พัทยา จังหวัดชลบุรี ในการอบรมครั้งนี้ มีครูไทยสอนภาษาจีนระดับอนุบาลและประถมศึกษาในภาคตะวันออก อาทิ ปราจีนบุรี ตราด ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ฯลฯ ผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น จำนวน 100 คน

วันที่ 27 พฤษภาคม 2566 ได้รับเกียรติจากนายธเนตร สภานนท์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีนายวิรัช ลิ้มเจริญสุข ผู้อำนวยการกลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ สช.เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ นายสมชาย ไพศาลพัฒนกิจ เลขาสมาคมโรงเรียนสอนภาษาจีนแห่งประเทศไทย ประธานที่ปรึกษา โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา คุณ จาง ลี่จื้อ (Mr.Zhang Lizhi) ผู้ดูแลห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา และ คุณโต้ว ถี่ เฉียน(Mr.Dou Tiqian) ประธาน บริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัดกล่าวสนับสนุนโครงการในครั้งนี้

การจัดอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะและวัฒนธรรมจีนด้านการเรียนการสอนในเชิงลึก ยกระดับเทคนิคสำหรับการสอนภาษาจีนระดับสูงให้ครูไทยสอนภาษาจีนมีความรู้และความสามารถในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน เพื่อจัดทำและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนผ่านรูปแบบกิจกรรมและเกมส์ต่างๆ เพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน ตลอดจนสามารถนำไปถ่ายทอดให้กับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถยกระดับทักษะภาษาจีนของตนเอง และยกระดับการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยให้ก้าวเข้าสู่มาตรฐานการสอนภาษาจีนในระดับนานาชาติ

ซึ่งได้เรียนเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาจีนมาร่วมบรรยายในหัวข้อต่างๆ เช่น การจัดกิจกรรมและสื่อการเรียนรู้ภาษาจีนสำหรับเด็ก บรรยายโดย อ. Zheng Yaxun หัวข้อ เทคนิคการสอนและการทำสื่อการสอนภาษาจีนเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา บรรยายโดย อ.ณัฐนิช เหมยต่อม หัวข้อ เทคนิคและการผลิตสื่อนวัตกรรมบทเรียนสำเร็จรูปสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา บรรยายโดย อ.สุกฤตา ใช้ไม่หมด และ การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนแบบ “Active Learning” บรรยายโดย อ. รัฐไพลิน ภูมิโชติธนากุล

ในระหว่างการอบรม คณะทำงานได้แบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมการอบรม เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ และปัญหาในชั้นเรียน พร้อมแนวทางการแก้ปัญหาการเรียนการสอนภาษาจีนในรูปแบบ Active Learning โดยส่งตัวแทนแบ่งปันในห้องประชุม ซึ่งโครงการในครั้งนี้ นับเป็นโครงการที่ได้เปิดโอกาสให้ครูผู้สอนในระดับอนุบาลและประถมศึกษาภาคตะวันออก ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และเทคนิคการสอนผ่านเกมส์และสื่อการสอนต่างๆ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมแต่ละท่านต่างแสดงความเห็นว่า ในการอบรมครั้งนี้ได้ปฏิสัมพันธ์และได้รับความรู้ใหม่ๆ หลายด้านที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในการเรียนการสอน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลังจากนี้จะมีโครงการการอบรมครูสอนภาษาจีนในภาคตะวันออกที่มีลักษณะเดียวกันนี้ในด้านอื่นๆ มากขึ้น และยินดีที่จะสมัครเข้าร่วมการอบรม

การอบรมในครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งโครงการที่มีส่วนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนด้านการเรียนการสอนภาษาจีนในเชิงปฏิบัติ นับจากวันนี้ เราทุกฝ่ายจะกระชับสัมพันธ์ความร่วมมือให้เดินหน้าต่อไป เพื่อร่วมพัฒนาโครงการภาษาจีนและสร้างคุณูปการในด้านการศึกษาภาษาจีน

ขอถือโอกาสนี้ ขอบคุณผู้บริหารจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา โรงเรียนวุฒิวิทยา และคณะครูที่เข้าร่วมการอบรมทุกท่าน รวมถึงคณะครูที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด อาทิ ปราจีนบุรี ตราด จันทบุรี ระยอง ฯลฯ ที่ให้การช่วยเหลือและสนับสนุนเป็นอย่างดี

บจก.สิโนไทยฯ จึงขอใช้โอกาสนี้ ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะทำงาน และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ให้การสนับสนุนต่อโครงการในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลังจากนี้จะมีโอกาสได้จัดกิจกรรมการอบรมภาษาจีนในด้านอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อครูสอนภาษาจีนในประเทศไทยในเขตภูมิภาคอื่นๆ ต่อไป

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้