พิธีเปิดโครงการอบรมภาษาจีนขั้นสูงเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็น Super  Chinese Teacher  สำหรับครูไทยสอนภาษาจีนระดับมัธยมศึกษาในภาคเหนือ ประจำปี 2565

2391 จำนวนผู้เข้าชม  | 

พิธีเปิดโครงการอบรมภาษาจีนขั้นสูงเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็น Super  Chinese Teacher  สำหรับครูไทยสอนภาษาจีนระดับมัธยมศึกษาในภาคเหนือ ประจำปี 2565

วันที่  28- 30 กรกฎาคม  2565  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมกับ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด ได้จัดการอบรมภาษาจีนขั้นสูงเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็น Super  Chinese Teacher  สำหรับครูไทยสอนภาษาจีนระดับมัธยมศึกษาในภาคเหนือ  โดยมีครูสอนภาษาจีนสมัครเข้าร่วมการอบรมทั้งหมด  72 คน

การอบรมได้รับเกียรติจาก ดร.พีรศักดิ์ รัตนะ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ท่าน Feng Junying (เฝิง  จวินอิง) ที่ปรึกษาฝ่ายการศึกษาสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย  ผศ.ดร. ธัญญานุภาพ อานันทนะ  รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  นายธวัชชัย ไชยกันย์  รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  นายกิตติ สันสะอาด หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  และคุณ เหลียน เฉิน  ผู้อำนวยการฝ่ายจีน สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมพิธีเปิดการอบรมและกล่าวเปิดงาน

ดร.พีรศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้กล่าวในการเปิดงานว่า“ภาษาจีน”เป็นภาษาต่างประเทศที่สำคัญภาษาหนึ่งของโลกในยุคปัจจุบัน และความต้องการด้านการเรียนรู้ภาษาจีนในประเทศไทยได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในฐานะที่เป็นหน่วยงานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนเอกชน ได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงการอบรมครูไทยสอนภาษาจีนในภาคเหนือมาโดยตลอด เพื่อส่งเสริมการศึกษาภาษาจีนโดยการอบรม และพัฒนาครูสอนภาษาจีนในประเทศไทย  ท่าน Feng Junying (เฝิง  จวินอิง) ที่ปรึกษาฝ่ายการศึกษาสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย   กล่าวว่า เชื่อว่าการอบรมภาษาจีนสู่การเป็น  Super Chinese Teacher ในครั้งนี้จะนำมาซึ่งทฤษฎีการเรียนการสอนที่ทันสมัย จะนำมาซึ่งการส่งเสริมแนวคิดตลอดจนผลงานเชิงวิชาการและผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติจริงของนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญในด้านภาษาจีนทุกท่าน เพื่อผลักดันการพัฒนาการศึกษาภาษาจีนในภาคเหนือของไทย

ผศ.ดร. ธัญญานุภาพ อานันทนะ กล่าวว่า การอบรมในครั้งนี้จะเป็นโอกาสอันดีสำหรับครูไทยที่สอนภาษาจีนในภาคเหนือที่ได้มีโอกาสแบ่งปันประสบการณ์ แลกเปลี่ยนทักษะและสร้างสรรค์แนวทางการจัดการเรียนการสอนหลังยุคโควิด-19 ผมเชื่อมั่นว่าทุกท่านจะสามารถพัฒนาตนเองจนกลายเป็น  Super Chinese Teacher ได้อย่างแน่นอน และ คุณ เหลียน เฉิน  กล่าวว่า ขอขอบพระคุณสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่สนับสนุนสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และความร่วมมืออย่างดียิ่งจากครูสอนภาษาจีน  สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะมุ่งมั่นในการค้นหาความต้องการด้านการศึกษาภาษาจีน  เพื่อให้บริการด้านการเรียนการสอนภาษาจีนแก่สถานศึกษาในภาคเหนือต่อไป

                        การอบรมภาษาจีนขั้นสูงเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็น  Super  Chinese Teacher ในครั้งนี้ ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาจีนของประเทศไทยมาร่วมบรรยายในหัวข้อต่างๆ เช่น ปัญหาการเรียนการสอนภาษาจีนของผู้เรียนชาวไทย  และการพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนภาษาจีนระดับมัธยมศึกษาของไทย  บรรยายโดย ศาสตราจารย์  เมชฌ เมธจิรนนท์ จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี       การเขียนแผนการเรียนการสอนและการควบคุมชั้นเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา บรรยายโดย  อ.ณัฐพล  มีเงิน จากโรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) อ.แม่สอด จ.ตาก  การยกระดับการเรียนการสอนภาษาจีนอย่างไรเมื่อเราคือ “Super  Chinese  Teacher” บรรยายโดย ดร.พิชัย แก้วบุตร จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนแบบ Active Learning บรรยายโดย อ. รัฐไพลิน สุวรรณบำรุง จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  การสาธิตการเรียนการสอน “การปฏิบัติก่อนเข้าสู่การสอน” บรรยายโดย อ. Li Yue (หลี่ เยว่)  และวิวัฒนาการและความเร้นลับของอักษรจีน บรรยายโดย อ. Yang Anfei (หยาง อันเฟย)   จากสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นต้น ซึ่งเนื้อหาการอบรมได้เจาะลึกในด้านภาพรวมของการเรียนการสอนภาษาจีนในไทย  กลยุทธ์การเรียนการสอนภาษาจีน  การออกแบบชั้นเรียน  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การสอนตัวอักษรจีน  รูปแบบการเรียนการสอนในประเทศไทย  การยกระดับความสามารถในการสอนภาษาจีนและปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียน

 ผู้เข้ารับการอบรมแต่ละท่านต่างก็แสดงความเห็นว่า      ในการอบรมครั้งนี้ได้ปฏิสัมพันธ์และได้รับความรู้ใหม่ ๆ มากมาย  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลังจากนี้ทางสถาบันขงจื่อจะจัดกิจกรรมการอบรมครูสอนภาษาจีนในภาคเหนือที่มีลักษณะเดียวกันนี้ในด้านอื่น ๆ มากขึ้น 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้