โครงการเรียนภาษาจีนออนไลน์ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2022 พร้อมพรีเทส(Pre-Test)ภาษาจีน HSK เสมือนจริง เสร็จสิ้นอย่างราบรื่น

2722 จำนวนผู้เข้าชม  | 

โครงการเรียนภาษาจีนออนไลน์ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2022 พร้อมพรีเทส(Pre-Test)ภาษาจีน HSK เสมือนจริง เสร็จสิ้นอย่างราบรื่น

       วันที่ 6 มีนาคม 2565 โครงการเรียนภาษาจีนออนไลน์ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2022 พร้อมพรีเทส(Pre-Test)ภาษาจีน HSK เสมือนจริง ได้เสร็จสิ้นอย่างราบรื่น โดยมีผู้สำเร็จหลักสูตรในครั้งนี้ จำนวน 69 คน นับเป็นโครงการเรียนภาษาจีนออนไลน์ครั้งที่ 6 ที่จัดโดยบริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด ต่อไปนี้เรียกว่า “บจก.สิโนไทยเอ็ดดูเคชั่นฯ(STE)”  ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ บจก.สิโนไทยเอ็ดดูเคชั่นฯ(STE)  ได้ร่วมมือกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ต่อไปนี้เรียกว่า(สช.) และสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่อไปนี้เรียกว่า (สถาบันขงจื่อ มช.) นอกจากนี้ ยังได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

      โดยได้รับเกียรติจากนายประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน คุณเหลียน เฉิน ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฝ่ายจีน คุณ รัตนาพร เมธาธนานนท์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด เข้าร่วมงานและกล่าวแสดงความยินดีในพิธีเปิด  

      นายประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กล่าวว่า “กระทรวงศึกษาธิการ เล็งเห็นความสำคัญในด้านการศึกษาภาษาจีนเป็นอย่างมาก จึงได้กำหนดนโยบายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพด้านภาษาจีนให้กับครูผู้สอนและผู้เรียนให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในฐานะที่เป็นหน่วยงานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน      ในโรงเรียนเอกชน ให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถทั้งทางด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคม จึงกำหนดให้มีโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียนเอกชนอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ เป็นจำนวนมาก รวมถึงได้ร่วมจัดโครงการเรียนภาษาจีนออนไลน์ พร้อมพรีเทสภาษาจีน HSK เสมือนจริง รุ่นที่ 1 ขึ้น ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019      ซึ่งกระผมขอชื่นชมในความทุ่มเทและความพยายามที่จะร่วมกันพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนในช่วงสถานการณ์ที่ยากลำบากเช่นนี้”

      การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อการเรียนในรูปแบบออนไซต์ บจก.สิโนไทยเอ็ดดูเคชั่นฯ(STE) ได้มุ่งพัฒนางานในด้านการศึกษาหลายด้าน อาทิ การวิจัยและพัฒนาด้านสื่อการสอน การสร้างและพัฒนาการเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ อีกทั้ง งานในด้านการสร้างความร่วมมือและการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนในรูปแบบอาชีวศึกษา 1+X ประสบผลสำเร็จที่ดีเป็นอย่างยิ่ง ในระหว่างการดำเนินงานต่างๆ บจก.สิโนไทยเอ็ดดูเคชั่นฯ(STE) ได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆในการร่วมจัดโครงการเรียนภาษาจีนออนไลน์ เช่น หน่วยงานที่อยู่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยและโรงเรียนในพื้นที่ และสถานศึกษาในประเทศจีน ซึ่งผลการดำเนินงานจนถึง ณ ปัจจุบัน ได้ดำเนินการจัดโครงการเรียนภาษาจีนออนไลน์รวมแล้วทั้งหมด 6 ครั้ง โดยครอบคลุมเนื้อหาการเรียน HSK หลากหลายระดับ จำนวนชั่วโมงเรียน 201 คาบเรียน ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งหมด 2,192 คน มาจาก 571 หน่วยงาน

    ภายใต้แนวโน้มความต้องการของตลาดและผู้เรียน บจก.สิโนไทยเอ็ดดูเคชั่นฯ(STE) ได้ปรับวิธีการดำเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการที่เกิดขึ้น จากการพัฒนาและทดสอบตลอด 1 ปีที่ผ่านมา ได้เริ่มประยุกต์ใช้การเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ “SinothaiEdu+Elearning” ในการอบรมครั้งนี้อย่างเป็นทางการ ซึ่งผลปรากฏว่าได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้เรียนเป็นอย่างมาก สำหรับจุดเด่นของแพลตฟอร์ม SinothaiEdu+Elearning คือ ผู้เรียนสามารถเรียนภาษาจีนกับอาจารย์เจ้าของภาษาผ่านทางออนไลน์ ในรูปแบบถ่ายทอดสด หรือ แบบเรียนรู้ด้วยตัวเอง ผ่านระบบE-Learning ซึ่งผู้เรียนสามารถเลือกเรียนตามหัวข้อการเรียนต่างๆ อาทิ ติวเข้มภาษาจีน ไวยากรณ์จีน ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ เป็นต้น นอกจากนี้ผู้เรียนยังสามารถทดสอบระดับความรู้ทางภาษาจีนออนไลน์แบบเสมือนจริง และถามตอบปัญหาการเรียนที่พบบ่อยกับอาจารย์ผู้สอนได้ ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ยกระดับความสนใจและความรู้ทางภาษาจีนของผู้เรียนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้