การลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือไทย-จีน “ทักษะอีคอมเมิร์ซ+ภาษาจีน”ประสบความสำเร็จอย่างราบรื่น

3192 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือไทย-จีน “ทักษะอีคอมเมิร์ซ+ภาษาจีน”ประสบความสำเร็จอย่างราบรื่น

中泰“中文+电子商务技能”合作项目成功签约
การลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือไทย-จีน “ทักษะอีคอมเมิร์ซ+ภาษาจีน”ประสบความสำเร็จอย่างราบรื่น 

      เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประเทศไทย (สอศ.) สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด (Sinothai Education Technology Co., Ltd.) คณะกรรมการขับเคลื่อนการสอนอาชีวศึกษาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ ประเทศจีน (The National E-commerce Vocational Education Teaching Steering Committee,P.R. China) และ บริษัท ปักกิ่งป๋อเต่า เทคโนโลยี สารสนเทศ อนาคต จำกัด (Beijing Bodao Technology Co., Ltd.) ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือไทย-จีน “ทักษะอีคอมเมิร์ซ+ภาษาจีน” โดยทั้งสองฝ่ายไทย-จีนได้ร่วมกันบูรณาการทรัพยากร อีกทั้งส่งเสริมการให้บริการด้านแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจการค้าระหว่างไทย-จีนอย่างต่อเนื่อง
 
    คุณสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ คุณเหลียน เฉิน(Miss Lian Chen) ผู้อำนวยการฝ่ายจีน สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คุณรัตนาพร เมธาธนานนท์ ผู้จัดการฝ่ายตลาด บริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด เป็นฝ่ายลงนามบันทึกข้อตกลง โดยมีคุณอู่ โหงกุ้ย(Mr.Wu Honggui) รองเลขาธิการคณะกรรมการขับเคลื่อนการสอนอาชีวศึกษาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ ประเทศจีน  และคุณต้วน เจี้ยน(Mr.Duan Jian) ประธานบริษัท ปักกิ่งป๋อเต่า เทคโนโลยี สารสนเทศ อนาคต จำกัด เข้าร่วมเป็นสักขีพยานและเป็นผู้สนับสนุนการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้

    นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2563 เป็นต้นมา   โครงการความร่วมมือไทย-จีน “ทักษะอาชีวศึกษา+ภาษาจีน” ได้มีการพัฒนาในเชิงลึก และได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานทักษะวิชาชีพอีคอมเมิร์ซ 1+X รูปแบบภาษาไทยแล้วเสร็จ โดยออกแบบหลักสูตรแกนกลางทั้งหมดสี่หลักสูตร ผลิตแหล่งทรัพยากรข้อมูลด้านการศึกษาทั้งหมดสี่ชุด อีกทั้งพัฒนาระบบการฝึกอบรมที่สอดคล้องกับเนื้อหา นอกจากนี้ยังมีการจัดโครงการอบรมบุคลากรครูและนักศึกษา “หลักสูตรใบรับรองทักษะวิชาชีพอีคอมเมิร์ซ 1+X” ต่อด้วยการจัดการแข่งขันออนไลน์ BODAO CUP การประกวดนวัตกรรมการทำสื่อออนไลน์สู่ตลาดจีน ซึ่งมีจำนวนบุคลากรครูและนักศึกษากว่า 2,000 คน จาก 100 กว่าแห่งวิทยาลัยอาชีวไทย-จีนที่เข้าร่วมการแข่งขัน  ทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นรากฐานที่ดีอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาโครงการ “ทักษะอาชีวศึกษา+ภาษาจีน”
 
   โครงการความร่วมมือไทย-จีน “อีคอมเมิร์ซ+ภาษาจีน” มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการศึกษาเชิงธุรกิจ เช่น การจัดโครงการอบรมบุคลากรครูและนักศึกษา  การแลกเปลี่ยนทางวิชาการ  การจัดทำวิจัยด้านอีคอมเมิร์ซไทย-จีน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านนวัตกรรมและทักษะดิจิทัลของทั้งสองประเทศ โดยโครงการต่างๆ มีจุดเริ่มต้นจาก “อีคอมเมิร์ซ” ทางผู้จัดได้ร่วมกันปรึกษาหารือ สร้างสรรค์และแบ่งปัน เสริมสร้างปัญญาประดิษฐ์ เพื่อก้าวเข้าสู่เวทีธุรกิจและอุตสาหกรรมเชิงดิจิทัล ซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนทางนวัตกรรม และการเป็นผู้ประกอบการสำหรับเยาวชนไทย-จีนยุคใหม่ อีกทั้งให้บริการแก่วิทยาลัยอาชีวศึกษาและผู้ประกอบวิชาชีพด้านอีคอมเมิร์ซ ขับเคลื่อนองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้า ปลูกฝังและผลักดันทักษะเศรษฐกิจเชิงดิจิทัลระหว่างไทย-จีนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้