เฉลิมฉลองครบรอบ15 ปี แห่งการก่อตั้งสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเฉลิมฉลองครบรอบ 3 ปีแห่งการก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่าสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3017 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เฉลิมฉลองครบรอบ15 ปี แห่งการก่อตั้งสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเฉลิมฉลองครบรอบ 3 ปีแห่งการก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่าสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บจก.สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน พร้อมทั้งได้รับรางวัลหน่วยงานในความร่วมมือดีเด่น
      วันที่ 18 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 201 สํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITSC) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(ต่อไปนี้เรียกว่า สช.) นำโดย นายพีรศักดิ์ รัตนะ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ต่อไปนี้เรียกว่า สถาบันขงจื่อ มช.) นำโดย Ms.Lian Chen ผู้อำนวยการฝ่ายจีนสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) บริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า บจก.สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี) มีส่วนร่วมในฐานะผู้เข้าร่วมงานและเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือ
      การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ มีส่วนส่งเสริมและสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนภาษาจีนระหว่างไทย-จีนทั้งสองประเทศ เพื่อการดำเนินงานในเชิงลึกและเป็นรูปธรรมมากขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในด้านการอบรมครูภาษาจีนท้องถิ่น การเรียนภาษาจีนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ การวิจัยภาษาจีน และการสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน โดยเน้นความร่วมมือในเชิงการพัฒนาในระยะยาว และความต่อเนื่องของโครงการ
      ในระหว่างการจัดงาน สถาบันขงจื่อ มช. ได้ร่วมมือกับสมาคมศิษย์เก่าสถาบันขงจื่อ มช. ในการจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 3 ปีแห่งการก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่าสถาบันขงจื่อ มช.และการประชุมตัวแทนศิษย์เก่า ครั้งที่ 1 โดยได้รับเกียรติจาก ท่าน อู๋ จื้ออู่ กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายมลฑล  ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายปณิธิ ตั้งผาติ ประธานชมรมโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนภาคเหนือ (ประเทศไทย) เข้าร่วมและกล่าวในพิธีเปิด หลังพิธีเปิดได้มีการประกาศมอบรางวัลต่างๆ อาทิ รางวัลหน่วยงานในความร่วมมือดีเด่น รางวัลเกียรติยศประเภทบุคคล รางวัลอาจารย์ดีเด่น รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น เป็นต้น
      บจก.สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด ได้รับรางวัลหน่วยงานในความร่วมมือดีเด่นของสถาบันขงจื่อ มช. ในความร่วมมือที่ผ่านมา บจก.สิโนไทยฯได้มีส่วนสนับสนุนในด้านการวิจัยและพัฒนาแผนการจัดการเรียนการสอน ด้านเทคนิคใหม่ ด้านการประสานงานโครงการ ด้านอบรมภาษาจีน ฯลฯ นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานอื่นๆที่ได้รับรางวัลดัหน่วยงานในความร่วมมือดีเด่น อาทิ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สถาบันภาษา มช. คณะมนุษยศาสตร์ มช. โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย บจก.สิโนไทยเอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี โรงเรียพระหฤทัย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โรงเรียนยุพราช โรงเรียนนานาชาติโรงเรียอเมริกาน่าไชนีส ฯลฯ รวมทั้งหมด 15 หน่วยงาน ซึ่งมอบรางวัลโดย Ms.Lian Chen ผู้อำนวยการฝ่ายจีนสถาบันขงจื่อ มช. และนายพีรศักดิ์ รัตนะ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้