การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ZHONGQING CUP การประกวดนวัตกรรมและการทำสื่อการตลาดออนไลน์สู่ตลาดจีน ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 เสร็จสิ้นแล้ว

2623 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ZHONGQING CUP การประกวดนวัตกรรมและการทำสื่อการตลาดออนไลน์สู่ตลาดจีน ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 เสร็จสิ้นแล้ว

     วันที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00-12.00 น. การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ZHONGQING CUP การประกวดนวัตกรรมและการทำสื่อออนไลน์สู่ตลาดจีน ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ผ่านรูปแบบออนไลน์ ณ ห้องประชุม ITSC ห้อง 201 ชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดขึ้นแล้ว  การแข่งขันฯจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด การแข่งขันในครั้งนี้ได้เรียนเชิญมหาวิทยาลัยทั่วประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมทั้งภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันจำนวนทั้งหมด 25 ทีม 119 คน จาก มหาวิทยาลัย 11 แห่ง

       กิจกรรมการแข่งขันฯ จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “ไทยสร้างสรรค์” สุดยอดตัวแทนจำหน่ายสินค้าไทยสู่ตลาดจีนด้วยทักษะการตลาดเชิงดิจิทัลเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย โดยประยุกต์ใช้ความรู้ด้านแพลตฟอร์มอินเตอร์เน็ต ทักษะทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการตลาดออนไลน์ เป็นเครื่องมือในการเขียนแผนการตลาด ออกแบบโปสเตอร์สินค้า และจัดทำคลิปวิดีโอสั้น เพื่อนำเสนอสินค้าไทยสู่ตลาดจีนในรูปแบบที่มีความหลากหลาย โดยใช้นวตกรรมสร้างธุรกิจ ใช้ธุรกิจขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย และเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจการค้าระหว่างไทย-จีน

      ในช่วงพิธีเปิดการแข่งขันฯได้รับเกียรติจาก Mr.Wu Zhiwu (ท่านอู๋ จื้ออู่) กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ ศ.นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรองศาสตราจารย์ เสิ่น ยี่ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ มช. (ฝ่ายจีน) ได้ร่วมกล่าวแสดงความยินดีในพิธีด้วย โดย ศ.นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้กล่าวว่า “การแข่งขันในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายคนจีน ยังไม่สะดวกในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย แต่สินค้าไทยยังสามารถจัดจำหน่ายผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามแดนให้กับคนจีนได้ มีส่วนช่วยบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจในสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาไทยที่รู้ภาษาจีน เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่เชิงดิจิทัลใน ยุคบูรพาภิวัฒน์ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของกระทรวง อว. ที่ต้องการบูรณาการงานด้านอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ”

การแข่งขันในครั้งนี้ได้รับเชิญแขกพิเศษร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินผลงาน ได้แก่
  1.Ms.Zhang Yajing (คุณจาง ย่าจิ้ง) กงสุลประจำสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่
  2.คุณพิสิษฐ์ จินตวิวัฒน์  ประธานสมาคมนักธุรกิจไทยจีนเชียงใหม่
  3.Mr.Lu Chunyang (คุณลู่ ชุนหยาง) รองประธานคณะกรรมการส่งเสริมการสอนอาชีวศึกษาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติจีน
  4.อาจารย์ ดร.ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ รองคณบดี วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มช.
  5.Mr.Xu Shengwen (คุณสวี เซิ่งเหวิน) ประธานสมาคมการค้าวิสาหกิจจีน-ไทยสาขาระยอง
  6.Mr.Li Jinglei (คุณหลี่ จิงเหล่ย) กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ตั้นตั้น ทรานสเลชั่น สตูดิโอ จำกัด
  7.คุณดลฤทัย แซ่ย่าง ผู้จัดการใหญ่ บริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด (STE)

       สำหรับทีมที่ได้รับรางวัล การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ZHONGQING CUP การประกวดนวัตกรรมและการทำสื่อการตลาดออนไลน์สู่ตลาดจีน ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ในวันนี้ ได้แก่

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่        

  • ทีม CI14 ฟู่ ยี ใต้ (Fu Yi Dai) จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่

  • ทีม CI04 หม่า ล่า ทั่ง (Ma La Tang) จากมหาวิทยาลัยนเรศวร
  • ทีม CI07 หม่อ ชวน เถ กวน (Mo Chuan Tie Guan) จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์                         

         บริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด ในฐานะผู้ดำเนินโครงการหลัก ขอแสดงความยินดีกับทีมที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วย บริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด (STE) เป็นบริษัทจำกัดแห่งแรกในประเทศไทยที่เปิดบริการในด้านการเรียนการสอนภาษาจีนและเทคโนโลยี เน้นการใช้อินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยีในการขับเคลื่อนการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนในระดับนานาชาติ โดยดำเนินงานผ่านโครงการแลกเปลี่ยนการศึกษาและวัฒนธรรม และการผลิตสื่อผลิตภัณฑ์การเรียนการสอนระหว่างไทย-จีน ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนการศึกษาและวัฒนธรรมระหว่างไทย-จีน ขอบเขตงานที่ดำเนินการในปัจจุบัน ได้แก่ คอร์สอบรมภาษาจีนออนไลน์ คอร์สเรียนเกี่ยวกับการศึกษาวัฒนธรรมจีนโบราณ การจัดทำหลักสูตรการสอน บริการแนะนำทุนการศึกษาต่อประเทศจีน ศึกษาดูงานระหว่างไทย-จีน การออกแบบและสั่งทำผลิตภัณฑ์ด้านวัฒนธรรมจีน เป็นต้น เรามีความยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือและร่วมมือกับหน่วยงานในท้องถิ่นอย่างเต็มกำลัง เพื่อร่วมผลักดันการพัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาจีน และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เศรษฐกิจการค้าระหว่างไทย-จีน ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะทำงาน และทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและความสนใจต่อกิจกรรมในครั้งนี้

#ZHONGQINGCUP #การประกวดนวัตกรรมและการทำสื่อออนไลน์สู่ตลาดจีนครั้งที่2ประจำปีพ.ศ.2564 #STE #sinothaiedu #新诺泰教育科技有限公司 #สิโนไทยเอ็ดดูเคชั่น

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้