อบรมภาษาจีนเพื่อธุรกิจในรูปแบบออนไลน์

2802 จำนวนผู้เข้าชม  | 

อบรมภาษาจีนเพื่อธุรกิจในรูปแบบออนไลน์

โครงการฝึกอบรมภาษาจีนเพื่อธุรกิจในรูปแบบออนไลน์
จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(สช.) ร่วมกับสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ บริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการสร้างบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านธุรกิจในระดับนานาชาติ เพื่อสร้างสัมพันธ์ความร่วมมือด้านวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภาษาและวัฒนธรรม การเรียนการสอนภาษาจีนกับหน่วยงานอื่นๆ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 กันยายน 2564 มีจำนวนผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด 80 คน โดยการอบรมแบ่งตามระดับทางภาษาจีน ได้แก่ ห้องเรียนสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐาน จนถึง ห้องเรียน HSKระดับ3 อีกทั้งยังมีการทดสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีนแบบเสมือนจริง
การอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ เสิ่น ยี่ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวในพิธีเปิด ศาสตราจารย์ เสิ่น ยี่ ได้กล่าวว่า “ในช่วงของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สถาขงจื่อ มาหวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานในรูปแบบออนไลน์มากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องและทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบันโดยได้สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในไทยและต่างประเทศ เพื่อรวบรวมแหล่งทรัพยากรความร่วมมือ ในการผลักดันโครงการต่างๆร่วมกัน ซึ่งโครงการฝึกอบรมภาษาจีนเป็นหนึ่งในโครงการที่มีการจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการแก่ผู้ที่สนใจเรียนภาษาจีน”

  
บริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด ขอขอบคุณวิทยากรและผู้เข้าอบรมทุกท่านที่ให้ความสนใจและสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมฯในครั้งนี้ บริษัท สิโนไทยฯ พร้อมให้บริการ และให้คำปรึกษาทางด้านภาษาจีนและยินดีร่วมมือกับหน่วยงานทางการศึกษาในการดำเนินจัดโครงการต่างๆ ท้ายนี้ ขอให้ผู้เข้าอบรมทุกท่านประสบความสำเร็จในด้านการเรียนภาษาจีน ได้รับความรู้ภาษาจีนในเชิงธุรกิจ พร้อมนำไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ


#โครงการอบรมภาษาจีนเพื่อธุรกิจ #ภาษาจีนธุรกิจ #อบรมภาษาจีน #สิโนไทยเอ็ดดูเคชั่นเทคโนโลยี #STE #sinothaiedu

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้