เรียน ผู้กรอกแบบฟอร์ม

   เมื่อท่านกรอกแบบฟอร์มผ่านทางเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว ให้รอเจ้าหน้าที่แจ้งผลการพิจารณาข้อมูลการสมัคร ผ่านทางอีเมล(ตามที่ระบุ) หากท่านได้รับอีเมล์ตอบกลับจากเจ้าหน้าที่ และเข้าร่วมกลุ่มไลน์ตามลิงก์เชิญในอีเมล์แล้ว จะถือว่าการสมัครเสร็จสมบูรณ์

คุณสมบัติ
1.เป็นบุคคลที่ถือสัญชาติไทย
2.ผ่านการสอบวัดระดับทางภาษาจีน HSK5 ขึ้นไป
3.จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
4.สามารถทำงานด้านการสอนภาษาจีนได้เป็นอย่างดี
หากมีผลงานการสอนสามารถแนบเอกสารเพิ่มเติมได้
5.ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบสูง
7.มนุษยสัมพันธ์ดี
8.สุขภาพแข็งแรง

เอกสารการสมัคร
1.วุฒิการศึกษาสูงสุด
2.ผลคะแนนHSK/HSKK ระดับสูงสุด
3.เรซูเม่ ภาษาไทย/จีน

แจ้งผลสมัครทางอีเมล์


Supported file types and file is not more than MB
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy