เรียน ผู้กรอกแบบฟอร์ม

   เมื่อท่านกรอกแบบฟอร์มผ่านทางเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว ให้รอเจ้าหน้าที่แจ้งผลการพิจารณาข้อมูลการสมัคร ผ่านทางอีเมล(ตามที่ระบุ) หากท่านได้รับอีเมล์ตอบกลับจากเจ้าหน้าที่ และเข้าร่วมกลุ่มไลน์ตามลิงก์เชิญในอีเมล์แล้ว จะถือว่าการสมัครเสร็จสมบูรณ์

คุณสมบัติ
1.เป็นบุคคลที่ถือสัญชาติไทย
2.ผ่านการสอบวัดระดับทางภาษาจีน HSK5 ขึ้นไป
3.จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
4.สามารถทำงานด้านการสอนภาษาจีนได้เป็นอย่างดี
หากมีผลงานการสอนสามารถแนบเอกสารเพิ่มเติมได้
5.ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบสูง
7.มนุษยสัมพันธ์ดี
8.สุขภาพแข็งแรง

เอกสารการสมัคร
1.วุฒิการศึกษาสูงสุด
2.ผลคะแนนHSK/HSKK ระดับสูงสุด
3.เรซูเม่ ภาษาไทย/จีน

แจ้งผลสมัครทางอีเมล์


只允许...文件 上传文件的大小不得超过 MB
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  ,  Cookies Policy