แบบตอบรับการเข้าร่วมงานสัมมนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และทักษะดิจิทัล

电子商务与数字技能研讨会参会报名回执

1.ผู้จัด ผู้ดำเนินงานและผู้ดำเนินงานร่วม/主办和协办单位
1.1 ผู้จัดโครงการ/主办单位
     -คณะกรรมการขับเคลื่อนการสอนอาชีวศึกษาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ ประเทศจีน/
全国电子商务职业教育教学指导委员会
     -สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประเทศไทย
/泰国教育部职业教育委员会秘书长       
     -สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/清迈大学孔子学院
1.2 ผู้ดำเนินงาน/协办单位
    -วิทยาลัยการเงินและการค้าเขตปกครองตนเองชนชาติไป๋ ต้าหลี่ มณฑลยูนนาน/大理白族自治州财贸学校
   
-บริษัท ปักกิ่งป๋อเต่า เทคโนโลยีสารสนเทศ อนาคต จำกัด ประเทศจีน/北京博导前程信息技术股份有限公司
    -บริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด/新诺泰教育科技有限公司

กำหนดการ+รายละเอียด/活动详情
https://drive.google.com/drive/folders/1iP96EwwKRENH9po0PoYtl77wqFNsF8h5?usp=sharing
ปิดรับสมัครวันที่ 7 สิงหาคม 2566
报名截止8月7日

รับชมการถ่ายทอดสดออนไลน์ผ่านทางหน้าเพจ สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่นฯ/线上参加(关注新诺泰教育主页直播)


Supported file types and file is not more than MB
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy