แบบตอบรับการเข้าร่วมงานสัมมนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และทักษะดิจิทัล

电子商务与数字技能研讨会参会报名回执

1.ผู้จัด ผู้ดำเนินงานและผู้ดำเนินงานร่วม/主办和协办单位
1.1 ผู้จัดโครงการ/主办单位
     -คณะกรรมการขับเคลื่อนการสอนอาชีวศึกษาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ ประเทศจีน/
全国电子商务职业教育教学指导委员会
     -สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประเทศไทย
/泰国教育部职业教育委员会秘书长       
     -สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/清迈大学孔子学院
1.2 ผู้ดำเนินงาน/协办单位
    -วิทยาลัยการเงินและการค้าเขตปกครองตนเองชนชาติไป๋ ต้าหลี่ มณฑลยูนนาน/大理白族自治州财贸学校
   
-บริษัท ปักกิ่งป๋อเต่า เทคโนโลยีสารสนเทศ อนาคต จำกัด ประเทศจีน/北京博导前程信息技术股份有限公司
    -บริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด/新诺泰教育科技有限公司

กำหนดการ+รายละเอียด/活动详情
https://drive.google.com/drive/folders/1iP96EwwKRENH9po0PoYtl77wqFNsF8h5?usp=sharing
ปิดรับสมัครวันที่ 7 สิงหาคม 2566
报名截止8月7日

รับชมการถ่ายทอดสดออนไลน์ผ่านทางหน้าเพจ สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่นฯ/线上参加(关注新诺泰教育主页直播)


只允许...文件 上传文件的大小不得超过 MB
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  ,  Cookies Policy