สวัสดีน้องๆ นักเรียนและผู้ปกครอง ขอขอบคุณที่สนใจรับข้อมูลข่าวสารด้านการเรียนต่อประเทศจีน ของบริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด เพื่อให้ทีมงานโครงการศึกษาต่อระหว่างประเทศ สามารถแนะนำมหาวิทยาลัยจีนทั้งคณะ สาขาวิชา และประเภททุนการศึกษาให้กับน้องๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และไม่พลาดโอกาสที่จะได้รับทุนการศึกษาที่มีจำกัด
     จึงขอความกรุณากรอกข้อมูลตามรายการที่ระบุ และทางทีมงานจากโครงการฯ จะติดต่อกลับไปยังท่านเพื่อให้คำปรึกษาภายใน 1-2 วันทำการ

 
ทางบริษัทฯจะไม่นำข้อมูลของท่านไปเปิดเผยหรือทำกิจกรรมอื่นๆ
ซึ่งผิดต่อกฎหมายและจรรยาบรรณอย่างเด็ดขาด

 


Supported file types and file is not more than MB
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy