สวัสดีน้องๆ นักเรียนและผู้ปกครอง ขอขอบคุณที่สนใจรับข้อมูลข่าวสารด้านการเรียนต่อประเทศจีน ของบริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด เพื่อให้ทีมงานโครงการศึกษาต่อระหว่างประเทศ สามารถแนะนำมหาวิทยาลัยจีนทั้งคณะ สาขาวิชา และประเภททุนการศึกษาให้กับน้องๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และไม่พลาดโอกาสที่จะได้รับทุนการศึกษาที่มีจำกัด
     จึงขอความกรุณากรอกข้อมูลตามรายการที่ระบุ และทางทีมงานจากโครงการฯ จะติดต่อกลับไปยังท่านเพื่อให้คำปรึกษาภายใน 1-2 วันทำการ

 
ทางบริษัทฯจะไม่นำข้อมูลของท่านไปเปิดเผยหรือทำกิจกรรมอื่นๆ
ซึ่งผิดต่อกฎหมายและจรรยาบรรณอย่างเด็ดขาด

 


只允许...文件 上传文件的大小不得超过 MB
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  ,  Cookies Policy