บริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัดโดย เข้าเยี่ยมสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

494 Views  | 

บริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัดโดย เข้าเยี่ยมสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 บริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัดโดย นายโต้ว ถี่เฉียน ประธานบริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่นฯ เข้าพบ Ms.Lian Chen ผู้อำนวยการฝ่ายจีน สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่ออวยพรเนื่องในเทศกาลตรุษจีนและร่วมหารือเกี่ยวกับโครงการความร่วมมือที่เกี่ยวข้อง

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy