โครงการพัฒนาศักยภาพกำลังคนอาชีวศึกษา เพื่อขับเคลื่อนสถานศึกษาเครือข่ายฯCMV สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ ภาษาจีน HSK ระดับ 3

427 Views  | 

โครงการพัฒนาศักยภาพกำลังคนอาชีวศึกษา เพื่อขับเคลื่อนสถานศึกษาเครือข่ายฯCMV สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ ภาษาจีน HSK ระดับ 3

วันนี้ (25 สิงหาคม 2566) สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพกำลังคนอาชีวศึกษา เพื่อขับเคลื่อนสถานศึกษาเครือข่ายฯCMV สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ ภาษาจีน HSK ระดับ 3 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ บริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด

ในช่วงพิธีเปิด ว่าที่ร้อยเอก เชาวลิต ยุทธนาวา ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ Ms. Lian Chen ผู้อำนวยการฝ่ายจีน สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ Mr.Dou Tiqian ประธาน บริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด ให้เกียรติเข้าร่วมและกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติและผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนรวม ท่าน

การอบรมในโครงการนี้ ถือเป็นกิจกรรมที่มีส่วนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความร่วมมือและการศึกษาระหว่างไทยและจีนอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อกระชับความร่วมมือในเชิงลึกมากขึ้นและเสริมสร้างคุณูปการต่อการพัฒนาโครงการด้านภาษาจีนและการแลกเปลี่ยนทางภาษาและวัฒนธรรมจีน ภาษาจีน ในระดับ HSK3 เป็นระดับภาษาจีนในช่วงต้นที่มีความสำคัญ เป็นทั้งช่วงต่อสู่ระดับที่สูงขึ้น และเป็นช่วงระดับที่สามารถศึกษาต่อที่ประเทศจีนได้ สำหรับการอบรมในครั้งนี้ สิโนไทยฯ ได้จัดหลักสูตรอบรมเฉพาะ มีทั้งการทดสอบระดับHSK (ก่อนและหลังเรียน แบบเสมือนจริง) วิเคราะห์ไวยากรณ์จีน และเทคนิคการทำข้อสอบ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมและเพิ่มอัตราการสอบผ่านด้วยคะแนนที่มากขึ้น

สิโนไทยฯ มุ่งพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษาด้านภาษาจีน เน้นการใช้อินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยีในการขับเคลื่อนการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนในระดับนานาชาติ เพื่อเน้นพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล ได้กำหนดทิศทางการพัฒนาบุคลากรด้านทักษะวิชาชีพ และการอบรมในรูปแบบภาษาจีน+ อย่างต่อเนื่อง

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy