การแข่งขันภาษาและวัฒนธรรมจีนแห่งประเทศไทยชิงถ้วยรางวัล “สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่”ครั้งที่ 2 และวันสถาบันขงจื่อทั่วโลก ประจำปี 2564 สำเร็จด้วยดี

2908 Views  | 

การแข่งขันภาษาและวัฒนธรรมจีนแห่งประเทศไทยชิงถ้วยรางวัล “สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่”ครั้งที่ 2 และวันสถาบันขงจื่อทั่วโลก ประจำปี 2564 สำเร็จด้วยดี

วันที่ 26 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30-15.00 น.(เวลาไทย) ได้มีการจัดงานการแข่งขันภาษาและวัฒนธรรมจีนแห่งประเทศไทยชิงถ้วยรางวัล“สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่” ผ่านทางออนไลน์ (Zoom)  ซึ่งเป็นการแข่งขันภาษาจีนที่ริเริ่มขึ้นโดยสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ เพื่อเป็นการกระตุ้นการเรียนภาษาและวัฒนธรรมจีนของผู้เรียนชาวไทย  ส่งเสริมพัฒนาการศึกษาภาษาจีนในประเทศไทย    การแข่งขันในครั้งที่ 2  นี้จัดขึ้นโดยความร่วมมือกันระหว่างโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บริษัท เสฉวน ซินหัวเล่อจือ เทคโนโลยี จำกัด และบริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด  

2021年12月26日,泰国第二届“中领杯”中国语言文化大赛在清迈崇化新生华立学校成功举行。“中领杯”中国语言文化大赛是由中国驻清迈总领事馆发起的中文比赛,旨在激发泰国学子学习中国语言文化的热情,促进泰国中文教育发展。第二届比赛由清迈崇华新生华立学校联合清迈大学孔子学院具体承办,并组成大赛组委会;四川新华乐知教育科技有限公司、新诺泰教育科技有限公司(泰国)为此次“中领杯”中国语言文化大赛提供支持。

ในระหว่างการจัดงาน ได้รับเกียรติจากท่าน อู๋ จื้อ อู่(Mr.Wu Zhiwu) กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน นายไพฑูรย์  ตระการศิรินนท์ ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงเชียงใหม่  คุณเหรียน เฉิน ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางสาวรัตนาพร เมธาธนานนท์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดบริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด Mr.Luo Heling ผู้จัดการใหญ่ บริษัทSichuan xinhua lezhi เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด  และคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน เข้าร่วมและกล่าวในพิธีเปิด

中国驻清迈总领馆吴志武总领事、泰国民教委秘书长巴乐帕·拉达纳阿伦先生、崇华新生华立基金会陈潮真主席、清迈大学孔子学院连晨院长、四川新华乐知教育科技有限公司骆鹤凌总经理 、新诺泰教育科技有限公司经理 拉达娜佩女士等嘉宾出席开幕仪式并致辞
การแข่งขันในปีนี้ ได้รับการสนับสนุนและช่วยเหลือจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันฯ จำนวนทั้งหมด 1,232 คน ผู้ที่สมัครและส่งผลงานสำเร็จ จำนวน 942 คน มาจาก 500 กว่าสถานศึกษา การแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศได้เรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียงจากหลายสถาบันมาร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันในครั้งนี้ อาทิ ผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันขงจื่อ มช. มหาวิทยาลัยยูนนานนอร์มอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ฯลฯ

本次比赛得到泰国教育部基教委、泰国教育部民教委的积极支持和协助,共计有1232名选手报名,成功收到942份参赛作品,参与学校近500所。本次大赛评选委员会由清迈大学孔子学院、清迈大学人文学院中文系、云南师范大学、宋卡王子大学等中文专家组成。

การแข่งขันในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย การแข่งขันร้องเพลงจีน การกล่าวสุนทรพจน์จีน การบรรเลงเพลงจีน การเขียนพู่กันจีน   การคัดลายมือจีน   และการทำรายการอาหารจีน ซึ่งครอบคลุมการแข่งขันทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมทั้งหมด 12 รายการแบ่งตามระดับชั้น

比赛共设“中文歌曲演唱”、“中文主题演讲”、“中国乐器演奏”、“毛笔书法”、“硬笔书法”、“中国厨艺”6项中文才艺项目,涵盖初中组、高中组,共计12个组别。每个组将分别选出一二三等奖各一名,以及鼓励奖若干名。
หลังพิธีเปิดและการแข่งขันในช่วงเช้า ได้มีการประกาศผลการแข่งขันและมอบรางวัล แก่ผู้เข้าแข่งขันฯ โดยแบ่งรางวัลตามประเภท ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ                             เงินรางวัลและถ้วยรางวัล   จำนวน 12 รางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1                เงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร จำนวน 12 รางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2                เงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร จำนวน 12 รางวัล
รางวัลชมเชย                               เงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร จำนวน 80 รางวัล
รางวัลครูผู้ฝึกสอน                         เงินรางวัพร้อมเกียรติบัตร   จำนวน 12 รางวัล

获得本届比赛一等奖的选手如下/สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่
中文歌曲/การแข่งขันร้องเพลงจีน
-ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
子岚 (นางสาวอนันตา คำรอด,โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์)
-ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
卞溪荷(เด็กหญิงปรียนันท์ ดอกบัว,โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย)

主题演讲/การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์จีน
-ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
杨唯梦(นางสาวศศิวิมล เตชะพนาลัย,โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม)
-ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
陈韵婷(เด็กหญิงธนพร ชาญศรีภิญโญ,สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายมัธยม)

中国乐器/การแข่งขันบรรเลงเครื่องดนตรีจีน
-ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
许闻达(นายธรรมรงค์ ทับพวาธินท์,โรงเรียนโยธินบำรุง)
-ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
周锐峰(เด็กชายจิตทิวัส จรัสเวคิน,โรงเรียนศรัทธาสมุทร)

中国书法/การแข่งขันคัดพู่กันจีน
-ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
刘慧滢(นางสาวอริสา แซ่ลี,โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย)
-ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
林航都(เด็กชายวรินทร จะนะ,โรงเรียนสอนภาษาจีนเจี้ยวเหรียญ)

硬笔书法/การแข่งขันคัดลายมือ
-ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
吴存慈(นางสาวมณีวรรณ แซ่ลี, โรงเรียนจงฝามูลนิธิ)
-ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
植锦凤 (เด็กหญิงธวัลรัตน์ ศรีเตชะ, โรงเรียนจงฝามูลนิธิ) 
 
中国厨艺/การแข่งขันรายการทำอาหาร
-ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
段祖秀(นางสาวพิมพ์ชนก ตวงวิทยากุล,โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย)
-ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
娜得娜娃里(นางสาวรัตนวลี โว่ยแม้)
黄传书(เด็กหญิงพฤกษา แซ่คว้าง,โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา จ.เชียงราย)
 
บริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด ในฐานะผู้สนับสนุนและผู้ดำเนินการแข่งขัน ได้มีส่วนสนับสนุนในการประชาสัมพันธ์กิจกรรม ด้านเทคนิคการถ่ายทอดสด และเจ้าหน้าที่ฝ่ายดำเนินการ ขอถือโอกาสนี้ ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คณะทำงาน ที่ได้มอบโอกาสทางความร่วมมือให้เราได้มีส่วนสนับสนุนเยาวชนไทยได้เรียนรู้ภาษาจีน และส่งเสริมการพัฒนาภาษาและวัฒนธรรมจีนในประเทศไทย

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy