Signed an academic cooperation memorandum (MOU)

1727 Views  | 

Signed an academic cooperation memorandum (MOU)

  วันที่ 16 กรกฎาคม 2564
      พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง บริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นการพัฒนาการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระหว่างไทย - จีน ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติและความร่วมมือระหว่างไทย-จีน เสริมสร้างการแลกเปลี่ยนในด้านการศึกษาและวิชาการระหว่างสถานศึกษาไทย - จีน ให้ดียิ่งขึ้น โดยได้รับเกียรติจากท่านอู่ จื้อ อู่กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ คุณอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน รศ.โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คุณ หลี่ เพ่ย เจ๋อ ผู้บริหารศูนย์สอบภาษาจีนไชนิสพลัส ศาสตราจารย์เสิ่น ยี่ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ มช.ฝ่ายจีน รศ.เหรียญ หล่อวิมงคล ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ มช.ฝ่ายไทย ดร.สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันภาษา มช. ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

      บริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด ยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งในการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานในท้องถิ่น เพื่อร่วมกันผลักดันงานในด้านการแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างไทย-จีน โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้เรียนภาษาจีนในท้องถิ่น และผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในประเทศจีน

#STEMOU #MOU #sinothaieducationtechnology #STE #พิธีลงนามMOU #สิโนไทยเอ็ดดูเคชั่นเทคโนโลยี

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy