กิจกรรม

Events in December 2023

  • No events this month.

โครงการฝึกอบรมภาษาจีนเพื่อธุรกิจในรูปแบบออนไลน์ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(สช.) ร่วมกับสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ บริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 พิธีประกาศผลการแข่งขันทางออนไลน์ BODAO CUP การประกวดนวัตกรรมและการทำสื่อออนไลน์สู่ตลาดจีน สำหรับนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา  ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว

โครงการเรียนภาษาจีนออนไลน์พร้อมพรีเทส(Pre-Test)ภาษาจีน HSK เสมือนจริง 线上中文模拟冲刺集训班(第五期)

โครงการฝึกอบรมครูสอนภาษาจีนชาวไทย ประจำปี 2021

 ประกาศผลการแข่งขัน Bodao Cup 2021
   ประกาศรายชื่อครูสอนภาษาจีนออนไลน์This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy