กิจกรรม

Events in April 2024

  • No events this month.

โครงการฝึกอบรมภาษาจีนเพื่อธุรกิจในรูปแบบออนไลน์ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(สช.) ร่วมกับสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ บริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 พิธีประกาศผลการแข่งขันทางออนไลน์ BODAO CUP การประกวดนวัตกรรมและการทำสื่อออนไลน์สู่ตลาดจีน สำหรับนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา  ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว

โครงการเรียนภาษาจีนออนไลน์พร้อมพรีเทส(Pre-Test)ภาษาจีน HSK เสมือนจริง 线上中文模拟冲刺集训班(第五期)

โครงการฝึกอบรมครูสอนภาษาจีนชาวไทย ประจำปี 2021

The 2021 "Lancang-Mekong" Cooperation China-Thailand High-speed Railway Teacher Training Course, co-organized by the Vocational Education Committee of the Ministry of Education of Thailand, Kunming Railway Vocational and Technical College, and the Confucius Institute at Chiang Mai University, was successfully launched on August 28, 2021.

On August 15, 2021, a Chinese language training project for business was organized. By the Office of the Vocational Education Commission and the Confucius Institute Chiang Mai University It has been successfully carried out.

Chinese language training program to conquer HSK for students, teachers, and educational personnel Under the Office of the Private Education Commission.

 ประกาศผลการแข่งขัน Bodao Cup 2021
   ประกาศรายชื่อครูสอนภาษาจีนออนไลน์This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy