เรียน ผู้สมัคร

   
  เมื่อท่านสมัครผ่านทางเว็บไซต์ และชำระค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว ให้รอเจ้าหน้าที่แจ้งยืนยันการชำระเงิน ผ่านทางอีเมล(ตามที่ระบุ) ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่สมัคร หากท่านได้รับอีเมล์ตอบกลับจากเจ้าหน้าที่ พร้อมแจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง จะถือว่าการสมัครสอบเสร็จสมบูรณ์

ด้วยความเคารพ
บจก.สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี (ศูนย์สอบย่อยฯ)

 


Supported file types and file is not more than MB
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy