1.คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นผู้ที่ไม่ได้ถือสัญชาติจีน
- ไม่มีประวัติอาชญากรรม ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของประเทศจีน
- สุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์แข็งแรง และมีผลการเรียนดี มีอายุ 16 -35 ปีบริบูรณ์
-ผลสอบ HSK4 จำนวน 180 คะแนนขึ้นไป (หากคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ต้องเรียนปรับภาษาจีน 1 ปี)
-จบการศึกษาระดับปวช./ปวส.
หมดเขตรับสมัคร วันที่ 14 เมษายน 2567 (จำกัด 10 ทุน ปิดรับสมัครทันทีเมื่อครบจำนวนรับ)

ทุนที่ได้ครอบคลุม (ค่าเทอม ค่าที่พัก ค่าประกัน และค่าครองชีพรายเดือน)


Supported file types and file is not more than MB
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy