การฝึกอบรมก่อนการแข่งขัน BODAO CUP การประกวดนวัตกรรมและการทำสื่อออนไลน์สู่ตลาดจีน สำหรับนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 ได้เริ่มขึ้นแล้ว

1294 Views  | 

การฝึกอบรมก่อนการแข่งขัน BODAO CUP การประกวดนวัตกรรมและการทำสื่อออนไลน์สู่ตลาดจีน สำหรับนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 ได้เริ่มขึ้นแล้ว

It is composed of the Vocational Education Committee of the Ministry of Education of Thailand (hereinafter referred to as the "Thailand Vocational Education Committee"), the China E-commerce Vocational Education Teaching Steering Committee (hereinafter referred to as the "China E-commerce Steering Committee"), the Confucius Institute at Chiang Mai University, and Beijing Qiancheng Information Technology Co., Ltd. Co., Ltd. and Xinnuotai Education Technology Co., Ltd. jointly organized the first "PhD Cup" International Vocational College Innovation and Entrepreneurship Competition in 2021. The online pre-match training kicked off smoothly. This competition is based on "Skills Cooperation to Prosper the Digital Economy, Youth With the theme of "Entrepreneurship Boosts Economic Vitality", it aims to cultivate and improve the new media digital e-commerce creation skills of international vocational college students.
At the opening ceremony, we were honored to invite Mr. Meng Tong Pasuwan, Deputy Secretary-General of the Vocational Education Commission of Thailand, Mr. Huang Kan, Deputy Director of the Beijing Municipal Education Commission, Mr. Lu Chunyang, Deputy Director of the National E-Commerce Vocational Education Teaching Steering Committee, and Beijing Ph.D. Supervisor Qiancheng Information Technology Mr. Duan Jian, Chairman of the Company. Professor Shen Yi and Ms. Lian Chen, Chinese directors of the Confucius Institute at Chiang Mai University, Mr. Feng Zhiguo, deputy general manager of Beijing Xianglong Asset Management Co., Ltd., and Mr. Hou Guang, representative director of Beijing Business School, attended the opening ceremony and delivered speeches.
This competition will be officially held on the "ZOOM" APP from 9:00-11:00 am (Thailand time) on October 23, 2021. There are 222 participating teams from 101 colleges and universities in China and Thailand. This pre-competition training There were also special guests who analyzed and introduced the following aspects of relevant knowledge to the participating teams:
1. Overview of China’s e-commerce development
2. Overview of Thailand’s e-commerce development
3. Short video operation competition skills
4. Relevant competition standards and matters

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy