โครงการฝึกอบรมครูสอนภาษาจีนชาวไทย ประจำปี 2021

3609 Views  | 

โครงการฝึกอบรมครูสอนภาษาจีนชาวไทย ประจำปี 2021

โครงการฝึกอบรมครูสอนภาษาจีนชาวไทย ประจำปี 2021 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน บริษัท อู่โจวฮั่นเฟิง เน็ตเวิร์คและเทคโนโลยี จำกัด/ศูนย์สอบภาษาจีนนานาชาติสำนักงานใหญ่ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด โดยได้รับเกียรติจาก นายประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน คุณ หลี่ เพ่ย เจ๋อ(Dr.Li Peize)  ประธาน/ผู้จัดการใหญ่ บริษัท อู่โจว ฮั่นเฟิง เน็ตเวิร์คและเทคโนโลยี จำกัด/ศูนย์สอบภาษาจีนนานาชาติสำนักงานใหญ่ คุณ หวาง จิ่งหง(Mis. Wang Jinhong) รองผู้จัดการใหญ่ไชนิสพลัส(Chinese Plus) ศาสตราจารย์ เสิ่น ยี่(Prof. Shen Yi) ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางสาวดลฤทัย แซ่ย่าง ผู้จัดการใหญ่ บริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด เข้าร่วมพิธีเปิด

การอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม 2564 มีผู้เข้าร่วมการอบรมจากสถานศึกษาในสังกัด สช. จำนวน 150 คน 108 แห่ง โรงเรียนในเครือความร่วมมือของสถาบันขงจื่อ มช.(รวมมหาวิทยาลัย และสถานศึกษาสังกัด สพฐ.) จำนวน 455 คน 260 แห่ง รวมจำนวนทั้งสิ้น 605 คน 368 แห่ง

การอบรมในครั้งนี้ได้รับเชิญวิทยากรทั้งหมด 6 ท่าน ได้แก่ ดร.พิชัย แก้วบุตร ดร.วศิน พรหมสุรินทร์ อ.หลิว จื้อ กัง(Mr.Liu Zhigang) อ.ล่ายหลิน(Ms.Lai Lin) อ.หลี่ เยว่(Ms.Li Yue) และอ.หยางอันเฟย(Ms.Yang Anfei) มาร่วมบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมในหัวข้อ อาทิ มาตรฐานและการสอบที่ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนภาษาจีนแบบรอบด้าน แนวคิดและวิธีการเรียนการสอนแบบ“ฝึกฝนก่อนเริ่มเรียน” ปัญหาที่พบเจอจากการสอนออนไลน์และการประยุกต์ใช้สื่อการสอนแบบใหม่ การส่งเสริมการสร้างและแบ่งปันทรัพยากรดิจิทัลด้านการศึกษาภาษาจีนนานาชาติ การนำสื่อวีดิทัศน์มาประยุกต์ใช้ในการสอนภาษาจีน เป็นต้น

 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy