รายละเอียดการแข่งขัน
1.ประเภทการแข่งขัน  แบ่งออกเป็น 2 ประเภทดังนี้
การแข่งขันประเภทที่ 1 : การแข่งขันนวัตกรรมสื่อออนไลน์
การแข่งขันประเภทที่ 2 : การแข่งขันถ่ายทอดสด 
 
2.กำหนดการ
 • ระยะเวลาลงทะเบียน: 23 กันยายน - 18 ตุลาคม 2565
 • พิธีเปิดการแข่งขัน: 22 กันยายน 2565
 • การฝึกก่อนการแข่งขัน: 23 ตุลาคม 2565
 • การแข่งขันประเภทที่ 1 : การแข่งขันนวัตกรรมสื่อออนไลน์
          รอบคัดเลือก: 23 กันยายน ถึง 6 พฤศจิกายน 2022
          ประกาศผลรอบคัดเลือก : 22 พฤศจิกายน 2565
          รอบชิงชนะเลิศ: 23 พฤศจิกายน ถึง 7 ธันวาคม 2565
 • การแข่งขันประเภทที่ 2 : การแข่งขันถ่ายทอดสด 
    รอบคัดเลือก: 7 พฤศจิกายน ถึง 16 พฤศจิกายน 2022
    ประกาศผลรอบคัดเลือก : 22 พฤศจิกายน 2565
    รอบชิงชนะเลิศ: 23 พฤศจิกายน ถึง 7 ธันวาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล : 19 ธันวาคม 2565
 • พิธีมอบรางวัลทางออนไลน์: 23 ธันวาคม 2565
3.ชี้แจงการแข่งขัน
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
 • ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องเป็นนักศึกษาไทย หรือ นักศึกษาจีน หรือ นักศึกษาในประเทศอาเซียนที่กำลังศึกษาอยู่ในวิทยาลัยอาชีวศึกษา
 • แต่ละทีมมีจำนวนสมาชิกได้ 3-5 คน แต่ละวิทยาลัยสามารถส่งทีมเข้าร่วมการประกวดได้ไม่เกินวิทยาลัยละ 3 ทีม
 • ผู้สมัครแต่ละท่านสามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้แค่ 1 คน ต่อ 1 ทีมเท่านั้น
 • ผู้เข้าร่วมการแข่งขันแต่ละทีม สามารถมีครูที่ปรึกษาได้ทีมละ 1 คน ครูที่ปรึกษาแต่ละคนสามารถดูแลทีมแข่งขันได้ไม่เกิน 2 ทีม
 • การแข่งขันในครั้งนี้ ผู้จัดโครงการส่งเสริมการรวมทีมสมาชิกไทย-จีน แต่ละทีมมีจำนวนสมาชิก 3-5 คน มีต่างชาติได้อย่างน้อย 2 คน สามารถมีครูที่ปรึกษาได้ทีมละ 2 คน ครูที่ปรึกษาแต่ละคนสามารถดูแลทีมแข่งขันได้ไม่เกิน 2 ทีม
 • ทีมเข้าร่วมการแข่งขัน สามารถสมัครเข้าร่วมได้ทั้ง การแข่งขันประเภทที่ 1 และ การแข่งขันประเภทที่ 1 หรือ จะเลือกแข่งขันแค่ประเภทเดียวก็ได้
4.ผลงานที่ใช้ในการแข่งขัน
การแข่งขันประเภทที่ 1 : การแข่งขันนวัตกรรมสื่อออนไลน์
รอบคัดเลือก: โปสเตอร์สินค้า+วิดีโอสั้น
รอบชิงชนะเลิศ: โพสต์วิดีโอลงบนแพลตฟอร์มโซเชียลตามที่คณะกรรมการกำหนด
การแข่งขันประเภทที่ 2 : การแข่งขันถ่ายทอดสด 
รอบคัดเลือก: สคริปต์การถ่ายทอดสด
รอบชิงชนะเลิศ: ถ่ายทอดสดบนติ๊กตอก 2 รอบ 2 ชม./รอบ + เอกสารสรุปการถ่ายทอดสดPPT 
 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 
 
วิธีการสมัคร
ลิงก์สมัครเข้าร่วม
คลิกที่นี่ http://2022ctic.botok.com

เมื่อทำการสมัครแล้ว
คลิกที่นี่ เพื่อเข้าร่วมไลน์กลุ่ม Bodao Cup 2022 
 
Competition Stage

 
 
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy