บริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่นฯ และ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ เชียงใหม่ ร่วมหารือความร่วมมือด้านโครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาระหว่างประเทศ

746 Views  | 

บริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่นฯ และ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ เชียงใหม่ ร่วมหารือความร่วมมือด้านโครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาระหว่างประเทศ

วันที่ 7 มิถุนายน 2566  เวลา 10.00 น. Mr.Dou Tiqian ประธานบริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่นฯ ได้ให้การต้อนรับผู้บริหารและคณาจารย์จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ เชียงใหม่ โดยมี ดร.ธนภัทร มั่นคง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพฯ อาจารย์เตือนใจ อารีโรจนนุกุล รองผู้อำนวยการ อาจารย์ศิริขวัญ จันทร์พลอย หัวหน้าแผนกภาษาต่างประเทศและอาจารย์จีรพรรณ สายสืบ อาจารย์สอนภาษาจีน เพื่อร่วมหารือความร่วมมือด้านหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาจีนและโครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาต่อระหว่างประเทศที่เป็นรูปธรรม

ผู้บริหารทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยน หารือความร่วมมือในประเด็นต่าง ๆ อาทิ การจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาจีนในรูปแบบศูนย์ภาษาจีนที่จะเปิดให้บริการกับบุคคลภายนอกและสถานศึกษาบริเวณใกล้เคียง โครงการทัศนศึกษาระหว่างไทย-จีน-ไทย และโครงการศึกษาต่อจีนในระดับปริญญาตรีแบบ 2+2 เป็นต้น

การหารือความร่วมมือกันในครั้งนี้ นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการกระชับความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ เพื่อร่วมผลักดันหลักสูตรทางการศึกษาด้านภาษาต่างประเทศที่ตอบโจทย์ความต้องการในตลาดแรงงาน อีกทั้งยังเพิ่มโอกาสในการศึกษาต่อของผู้เรียนสายอาชีวศึกษาหรือสายอาชีพในอนาคต โดยการส่งเสริม พัฒนาและยกระดับการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา วัฒนธรรม เศรษฐกิจและการค้าระหว่างจีน-ไทย

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  ,  Cookies Policy