สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น ฯ ร่วมจัด การอบรมอีคอมเมิร์ซ "ภาษาจีน + ทักษะวิชาชีพ" (ด้านการท่องเที่ยว) ระหว่างวิทยาลัยการค้าต่างประเทศปักกิ่งและวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย สำเร็จด้วยดี

1150 Views  | 

สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น ฯ ร่วมจัด การอบรมอีคอมเมิร์ซ "ภาษาจีน + ทักษะวิชาชีพ" (ด้านการท่องเที่ยว)  ระหว่างวิทยาลัยการค้าต่างประเทศปักกิ่งและวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย สำเร็จด้วยดี


This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  ,  Cookies Policy