แบบฟอร์มสมัครเข้าร่วการลงนามความร่วมมือพร้อมรับมอบป้าย “โครงการความร่วมมือระหว่างไทยจีน “ภาษาจีน+ทักษะวิชาชีพ” ระหว่างสถานศึกษาไทย-จีน ประจำปี 2566
 
หมายเหตุ :
1.สำหรับวิทยาลัยที่เคยลงนามและรับมอบป้ายความร่วมมือไปเมื่อปี 2565 ไม่ต้องสมัครซ้ำอีกครั้ง และหากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ประสานงานสามารถแจ้งที่เบอร์โทรผู้ประสานงานโครงการ 052-009-578/099-275-6663
ตรวจสอบรายชื่อวิทยาลัยที่เคยลงนามแล้วที่ลิงก์ด้านล่างนี้ 

2.เมื่อท่านกรอกแบบฟอร์มการสมัครแล้ว เจ้าหน้าที่จะเชิญเข้าร่วมกลุ่มไลน์ผ่านทางอีเมล์ที่ได้ระบุในการสมัคร

รายละเอียดโครงการ


只允许...文件 上传文件的大小不得超过 MB
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  ,  Cookies Policy