มหาวิทยาลัยยูนนานนอร์มอล และ บริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่นฯ ร่วมหารือความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาระหว่างประเทศ

740 Views  | 

มหาวิทยาลัยยูนนานนอร์มอล และ บริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่นฯ ร่วมหารือความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาระหว่างประเทศ

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. คุณ โต้ว ถี่เฉียน (Mr.Dou Tiqian) ประธานพันธมิตรโรงเรียนต้นแบบการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติประเทศไทย และ นางสาว ดลฤทัย แซ่ย่าง ผู้จัดการ บริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด ได้ให้การต้อนรับ คุณ หลี่ หง (Mr.Li Hong) รองอธิการบดีและคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยยูนนานนอร์มอล (Yunnan Normal University) เพื่อร่วมหารือด้านการเรียนการสอนภาษาจีนระหว่างประเทศที่เป็นรูปธรรม

ผู้บริหารทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนหารือความร่วมมือในประเด็นต่าง ๆ อาทิ โครงการอบรมแลกเปลี่ยนการเรียนการสอนภาษาจีนสำหรับครูชาวไทย โครงการหนังสือเรียนภาษาต่างประเทศฉบับแปลสำหรับนักเรียนและครูชาวไทย โครงการความร่วมมือในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับสมาคมศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยยูนนานนอร์มอล โครงการพัฒนาทักษะและทรัพยากรการเรียนการสอนแบบดิจิทัลและการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ เป็นต้น

 

ในระหว่างการหารือความร่วมมือกันในครั้งนี้ ทางรองอธิการบดีและคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยยูนนานนอร์มอลได้เยี่ยมชมบรรยากาศการเรียนการสอนและบรรยากาศการทำงานของบริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่นฯ รวมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ทั้งในเรื่องการพัฒนาทักษะการสอนและการเรียนรู้แบบดิจิทัลในระดับสูง การใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีในการสอนภาษาจีนที่ทันสมัย เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนที่น่าสนใจและมีประสิทธิภาพสูงสุด การแสดงความคิดเห็นเรื่องการเรียนการสอนในไทยและจีน การสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมศิษย์เก่าฯ เป็นต้น ซึ่งนับเป็นการกระชับความร่วมมือทางด้านการศึกษาระหว่างประเทศในการร่วมผลักดันการศึกษาด้านภาษาต่างประเทศที่ตอบโจทย์ความต้องการในตลาดแรงงาน อีกทั้งยังเพิ่มโอกาสในการศึกษาต่อของผู้เรียนในอนาคต โดยการส่งเสริมพัฒนาและยกระดับการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา วัฒนธรรม เศรษฐกิจและการค้าระหว่างจีน – ไทย ซึ่งมีรายชื่อคณะผู้เข้าร่วมหารือความร่วมมือในครั้งนี้ ดังนี้

คุณ หลี่ หง (Mr.Li Hong) รองเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีน มหาวิทยาลัยยูนนานนอร์มอล

คุณ โต้ว ถี่เฉียน (Mr.Dou Tiqian) ประธานพันธมิตรโรงเรียนต้นแบบการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติประเทศไทย

คุณ เผิง เม้าหง (Ms.Peng Maohong) รองผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ มหาวิทยาลัยยูนนานนอร์มอล

คุณ ว่าน เซี่ยงซิน (Mr.Wan Xiangxing) รองผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยยูนนานนอร์มอล

คุณ เสิ่น ยี่ (Mr.Shen Yi) รองผู้อํานวยการฐานการส่งเสริมการฝึกอบรมครูสอนภาษาจีน มหาวิทยาลัยยูนนานนอร์มอล (คุนหมิง)

คุณ ตู้ จงเฟิง (Mr.Du Zhongfeng) คณบดีคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยยูนนานนอร์มอล

คุณ หวาง จวิ้น (Mr.Wang Jun) อาจารย์ประจำ แผนกวิชาการ มหาวิทยาลัยยูนนานนอร์มอล

นางสาว ดลฤทัย แซ่ย่าง ผู้จัดการ บริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด

นางสาว สุกฤตา ใช้ไม่หมด ผู้ดูแลโครงการศึกษาต่อระหว่างประเทศ บริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  ,  Cookies Policy