แบบฟอร์มการสมัครสอบภาษาจีนHSK/HSKKแบบกระดาษ
ณ ศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน สถาบันขงจื่อ มช.
ศูนย์สอบย่อยบจก.สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่นฯ (STE)

เรียน ผู้สมัคร
      เมื่อท่านสมัครสอบผ่านทางเว็บไซต์ และชำระค่าสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว ให้รอเจ้าหน้าที่แจ้งยืนยันการชำระเงิน ผ่านทางอีเมล(ตามที่ระบุ) ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่สมัคร หากท่านได้รับอีเมล์ตอบกลับจากเจ้าหน้าที่ และเข้าร่วมกลุ่มไลน์ตามลิงก์เชิญในอีเมล์แล้ว จะถือว่าการสมัครสอบเสร็จสมบูรณ์

ด้วยความเคารพ
บจก.สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี(ศูนย์สอบย่อยฯ)


只允许...文件 上传文件的大小不得超过 MB
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  ,  Cookies Policy