ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ

1138 Views  | 

ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ

     เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2564 การจัดโครงการฝึกอบรมภาษาจีนเพื่อธุรกิจ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการสำเร็จลุล่วงด้วยดี

     โครงการดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 สิงหาคม 2564 การอบรมในครั้งนี้มีจำนวนผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด 1290 คน จาก 90 วิทยาลัย โดยการอบรมแบ่งออกเป็น HSK ระดับไม่มีพื้นฐาน จำนวน 3 ห้อง HSK ระดับ 1-3 จำนวน 3 ห้อง รวมทั้งหมด 6 ห้องเรียน

     โดยได้รับเกียรติจาก นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และศาสตราจารย์เซิน ยี่ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติ และกล่าวในพิธีเปิด

     บริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด ได้ร่วมสนับสนุนในด้านทีมผู้ช่วยสอนและล่ามแปลภาษาในระหว่างการอบรม โดยได้คัดเลือกทีมผู้ช่วยสอนที่มีความรู้ทางด้านภาษาจีนตั้งระดับHSK5ขึ้นไป เพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือในด้านภาษาและช่วยเหลือครูผู้สอนตลอดการอบรม

#โครงการฝึกอบรมภาษาจีนเพื่อธุรกิจ #ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ #สิโนไทยเอ็ดดู

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  ,  Cookies Policy