การสอบ HSK กับ HSKK

HSK คืออะไร
HSK ย่อมาจาก “Hanyu Shuiping Kaoshi” เป็นการสอบวัดระดับความสามารถภาษาจีนที่จัดขึ้นโดย Chinese Test International (CTI) ซึ่งเป็นองค์กรที่วิจัยพัฒนาข้อสอบวัดระดับภาษาจีนของชาวต่างชาติมาอย่างยาวนาน และเป็นการทดสอบวัดระดับความสามารถภาษาจีน (HSK) สำหรับผู้ที่ไม่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่ โดยแบ่งการสอบข้อเขียนออกเป็นระดับ 1 – 6 ซึ่งจะมีการจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนทั้งภายใน ประเทศจีนและต่างประเทศเป็นประจำทุกปี
หน่วยงานที่จัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานส่งเสริมการสอนภาษาจีนนานาชาติ (HANBAN) กับกระทรวงศึกษาธิการจีน เพื่อให้บริการแก่สังคม
การสอบ HSK ดีอย่างไร
ทราบระดับความสามารถภาษาจีนเพื่อวางแผนพัฒนาภาษาต่อไป
ใช้เป็นหลักฐานในการศึกษาต่อ
ใช้เป็นหลักฐานในการสมัครขอทุนการศึกษาต่อที่ประเทศจีนทั้งระยะสั้นและระยะยาว
การสอบข้อเขียน แบ่งออกเป็น 6 ระดับดังนี้
·      ระดับที่ 1 สำหรับผู้สอบที่เข้าใจคำศัพท์และประโยคภาษาจีนง่าย ๆ เรียนรู้คำศัพท์มาแล้วอย่างน้อย 150 คำ
·      ระดับที่ 2 สำหรับผู้สอบที่สามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารเรื่องง่าย ๆ ในชีวิตประจำวัน เรียนรู้คำศัพท์มาแล้วอย่างน้อย 300 คำ
·      ระดับที่ 3 สำหรับผู้สอบที่สามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารเรื่องความเป็นอยู่ การศึกษา การทำงาน และท่องเที่ยวในประเทศจีน เป็นต้น เรียนรู้คำศัพท์มาแล้วอย่างน้อย 600 คำ
·      ระดับที่ 4 สำหรับผู้สอบที่สามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารในหัวข้อที่กว้างขวางขึ้นและสามารถสื่อสารกับผู้ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่ได้อย่างคล่องแคล่ว เรียนรู้คำศัพท์มาแล้วอย่างน้อย 1,200 คำ
·      ระดับที่ 5 สำหรับผู้สอบที่สามารถอ่านเข้าใจภาษาจีนจากหนังสือพิมพ์และนิตยสารจีนฟังเข้าใจรายการโทรทัศน์และภาพยนตร์จีน และสามารถพูดภาษาจีนในที่สาธารณะได้ เรียนรู้คำศัพท์มาแล้วอย่างน้อย 2,500 คำ
·      ระดับที่ 6 สำหรับผู้สอบที่สามารถฟังและอ่านข่าวสารภาษาจีนได้อย่างดี สามารถสื่อสารความคิดเห็นของตัวเองด้วยปากเปล่าหรือการเขียนเป็นภาษาจีนได้อย่างคล่องแคล่ว เรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีน 5,000 คำขึ้นไป
การสอบพูด แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ
·      HSK 3 ต้องสอบร่วมกับ HSKK ระดับต้น
·      HSK 4 ต้องสอบร่วมกับ HSKK ระดับกลาง
·      HSK 5 และ HSK 6 ต้องสอบร่วมกับ HSKK ระดับสูง
ขั้นตอนการสมัครสอบ HSK และ HSKK กับศูนย์สอบ HSK Sinothai Edu
1. ตรวจสอบวันและเวลาสอบที่ตนเองต้องการ
2. กรอกแบบฟอร์มสมัครสอบ
-สอบแบบกระดาษที่ศูนย์สอบฯ
-สอบแบบออนไลน์
3. เมื่อสมัครสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครสอบจะได้รับใบอนุญาตเข้าห้องสอบ (准考证) ก่อนวันสอบจริง 1 สัปดาห์

เอกสารการสมัครสอบ
·      บัตรประชาชน
·      หลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร HSK
·      รูปถ่ายหน้าตรงพื้นหลังสีขาวหรือสีฟ้า ขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว ไฟล์ JPEG เท่านั้น

(รูปตัวอย่าง) * ส่งเป็นไฟล์ Jpeg เท่านั้น *
รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรงพื้นหลังสีขาวหรือฟ้า
รูปถ่ายนี้จะใช้ออกใบประกาศคะแนนสอบ
โดยสามารถติดตามข่าวสาร และสอบถามข้อมูลการสอบ HSK และ HSKK ได้ตามช่องทางต่อไปนี้
Line : sinothaiedu  
Facebook page : สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น 新诺泰 Sinothai Education
Webpage: www.sinothaiedu.com/chinesetest


ติดต่อทาง โทรศัพท์
083-475-0478 : คุณบาย
052-009-578 : คุณแนท
099-275-6663 : คุณหน่อย

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  ,  Cookies Policy